Artikelarkiv

Hänger pensionspolicyn med i utvecklingen?

Snart är ITP 1:orna lika många som ITP 2:orna. Därför bör pensionspolicyn anpassas för att hänga med i utvecklingen. Vår pensionskonsult Hans Eklund berättar mer och ger dessutom några tips på vägen.

Arla Foods - rätt skatt tryggar nattsömnen

Vi sover tryggare om nätterna! Med glimten i ögat sammanfattar Ronny Möller poängen med korrekta skatteberäkningar. Han är lönechef inom Arla Foods, där PRI Pensionsgaranti sedan ett par år tillbaka arbetar med beräkningen av den särskilda löneskatten.

Det ska vara enkelt att vara kund hos oss!

Vår främsta uppgift är att stötta kunderna i pensionsfrågor. Det innebär att vi dels lyssnar på er för att förstå hur behoven ser ut, dels skaffar oss en känsla för vad som kan förbättras.

Enklare beräkning av finansiell kostnad

Nu förenklas beräkningen av finansiell kostnad i företag med ITP 2 i egen regi. I fortsättningen ska denna kostnad baseras på diskonteringsräntan brutto och blir för närvarande fyra procent.

Förmånsbestämd pension

Den är trygg för den anställde, men svår att kostnadsberäkna för arbetsgivaren. Det handlar om förmånsbestämd pension. Jessica Edholm berättar hur det hänger ihop.

Aon Hewitt-samarbete breddar kompetensen

Starkare internationell samordning och 
omvärldsbevakning – det är två fördelar med Aon Hewitt-samarbetet. Nu ingår PRI Pensionsgaranti indirekt i en global organisation som erbjuder lokal expertis inom bland annat pensioner, skatter och redovisning.

”Tummen upp” från kunderna

Resultaten hamnade på toppnivå i kund-undersökningen som gjordes före sommaren. Samtidigt banar undersökningen väg för förbättringar i webbtjänsten och även för utökad information om övriga tjänster.

Nyanställda Jessica och Annelie

Jessica Edholm och Annelie Jonsson är nya affärsansvariga på avdelning Marknad. 
Båda har gedigen erfarenhet från pensionsbranschen och kommer att hjälpa oss att 
öka vår närvaro ute hos kunderna.