Artikelarkiv

Enklare beräkning av finansiell kostnad

Nu förenklas beräkningen av finansiell kostnad i företag med ITP 2 i egen regi. I fortsättningen ska denna kostnad baseras på diskonteringsräntan brutto och blir för närvarande fyra procent.

Förmånsbestämd pension

Den är trygg för den anställde, men svår att kostnadsberäkna för arbetsgivaren. Det handlar om förmånsbestämd pension. Jessica Edholm berättar hur det hänger ihop.

Aon Hewitt-samarbete breddar kompetensen

Starkare internationell samordning och 
omvärldsbevakning – det är två fördelar med Aon Hewitt-samarbetet. Nu ingår PRI Pensionsgaranti indirekt i en global organisation som erbjuder lokal expertis inom bland annat pensioner, skatter och redovisning.

”Tummen upp” från kunderna

Resultaten hamnade på toppnivå i kund-undersökningen som gjordes före sommaren. Samtidigt banar undersökningen väg för förbättringar i webbtjänsten och även för utökad information om övriga tjänster.

Nyanställda Jessica och Annelie

Jessica Edholm och Annelie Jonsson är nya affärsansvariga på avdelning Marknad. 
Båda har gedigen erfarenhet från pensionsbranschen och kommer att hjälpa oss att 
öka vår närvaro ute hos kunderna.

Skuldanalys ITP 2 – så funkar det

Förståelse är nyckelordet i analysen av ITP 2-skulden. Analysen fångar 
hur pensionsskulden förändrats under en viss period. Numera finns det en smart genväg till denna information, nämligen analysverktyget i webbtjänsten.

Med lite hjälp är pensioner inte så krångligt

En pension är egentligen bara en uppskjuten lön. Många tycker att det här med pensioner är krångligt. Det tycker jag att vi som arbetar med pensioner delvis får ta på oss skulden för. Numera diskuteras pensioner mer frekvent och jag tror och hoppas och att dimman kring ämnet därför börja lätta något.

Skuldanalys gav LRF koll på läget

Bättre koll på läget. Det var målet med den skuldanalys LRF beställde i våras. Syftet var att veta mer om varför pensionsskulden utvecklas som den gör.  Slutresultatet blev både ökad kunskap och större trygghet i beslutsfattandet.

Provisionsförbud? Vänta med nya förmedlaravtal

Avskaffa försäkringsförmedlarnas provision! Detta föreslår den statliga Värdepappersutredningen. Förslaget har väckt debatt. Vi fångade nyligen upp frågan på ett frukostseminarium, där rådet var att tänka till extra kring formuleringar i förmedlaravtalet.