Artikelarkiv

Strategiskt samarbete med Aon Hewitt

PRI Pensionsgaranti har tecknat ett samarbetsavtal med Aon Hewitt kring beräkningar av pensionsskulder. Samarbetet innebär dels att vi tar över Aon:s svenska verksamhet och kunder, dels att vi tillsammans ska erbjuda en global tjänst inom skuldberäkningar. Mer information följer i nästa nyhetsbrev.

ITP 2-fakturan – så funkar det!

Den ska matcha storleken på kommande pensionsutbetalningar, men omfattar även driftskostnader för ITP 2-administrationen. Det handlar om ITP 2-fakturan. PRI Pensionsgarantis Bosse Björkman berättar hur det funkar.

Bokslutsuppgifter ITP 2 i webbtjänsten

Nu blir bokslutsuppgifterna helt digitala. Från och med i år skickas de inte längre ut med post, utan hämtas i webbtjänsten. Det ger en snabbare hantering som dessutom är mer kostnadseffektiv och miljövänlig.

Återbäring 2014

Vi har visserligen kommit in en bit på 2015, men innan vi lämnar 2014 vill jag lyfta fram ett par händelser som möjliggjort att vi kan lämna återbäring. Som de flesta säkert upplevt så brukar man inte – även om försäkringsbolaget haft få skador - få tillbaka pengar på sin försäkring. Men det gäller inte kunder i PRI Pensionsgaranti.

Framgångsrik stiftelsesatsning – och lönsam!

Stiftelsesatsningen blev lyckad och har sänkt pensionskostnaderna. Förra året behövde Börjessons Bil inte sätta av några pengar alls i pensionsstiftelsen eftersom avkastningen varit så hög.

Bättre kontroll - nyckel till effektivare pensionshantering

”Ta kontroll över tjänstepensionsfrågan” – det är en av slutsatserna i tiotaggarundersökningen PRI Pensionsgaranti nyligen gjort. För om kontroll och ägande ligger hos en och samma externa leverantör är det svårt att säkra att företaget valt rätt lösningar.

Avkastnings- och löneskatt – så funkar det!

Årsskiftet närmar sig och det börjar bli dags att tänka till kring företagets skatteinbetalningar. Som en hjälp på vägen ger Lise-Lotte Petersson en bakgrund till det här med avkastningsskatt och särskild löneskatt. Kort sagt – så funkar det!

Webb förenklar stiftelsehantering

Snabbare, enklare och effektivare hantering – det är målen med den webblösning som tas fram för Nordea Sveriges Vinstandelsstiftelse. Tjänsten lanseras vid årsskiftet och kommer att underlätta för de cirka 16 000 andelsägarna. Det var för drygt ett år sedan PRI Stiftelsetjänst tog över administrationen av denna stiftelse.

Inför årets IAS 19-värdering

Under 2014 har räntorna sjunkit till historiskt låga nivåer. Bostadsobligationerna som används för att fastställa diskonteringsräntan har sjunkit med över en procentenhet. För många företag medför detta pensionsskuldsökningar på 20 - 25 procent.