Artikelarkiv

Robert ska öka marknadsnärvaron

Han ska göra PRI Pensionsgaranti synligare och bidra till att våra pensionstjänster når ut till fler kunder. Möt Robert Nyberg, ny chef för PRI Pensionsgarantis marknadsavdelning.

Finansiell kostnad – så funkar det!

Finansiell kostnad är ett välkänt begrepp när företagens pensionskostnader beräknas. Men vad är egentligen finansiell kostnad och hur tas den fram? PRI Pensionsgarantis Annika Teljfors förklarar hur det hänger ihop och reder även ut ett missförstånd.

Medarbetarplan ger flera fördelar

Jag har tidigare betonat vikten av att tydliggöra tjänstepensionen som en förmån, inte minst med tanke på att pensioner är en av de största utgiftsposterna för många företag. Samtidigt som pensionen tydliggörs kan de företag som vill vara attraktiva arbetsgivare även hjälpa sina anställda med informationen om det komplexa pensionsområdet.

Tätt IAS 19-samarbete – guld värt för Boliden

I Boliden har det nya regelverket bidragit till att förändra arbetet kring IAS 19. Företaget utökade antalet värderingar förra året. Dialogen med PRI Pensionsgaranti är tät och innebär att de antaganden som påverkar IAS 19-värderingen löpande stäms av.

Kreditförsäkring? Yes please, why not!

Företag med dotterbolag i Storbritannien är en ny, växande marknad för oss. Bakgrunden är att pensionsplanerna i många av dessa bolag brottas med underskott. Det öppnar möjligheter för att använda kreditförsäkring och det är LKAB och Scania som visat vägen.

Trendspaning med pensioner i siktet

Hur går tankarna kring pensioner ute i företagen? Vad händer när tiotaggarlösningarna fasas ut och medarbetare inom ITP 1 tar plats i koncernledningarna? Detta och mycket annat var på agendan i den trendspaning vi nyligen gjort och där 17 storföretag intervjuats.

Matnyttig information i webbtjänsten

I slutet av november publicerades en upp-daterad tvåårsprognos för pensionsskuld och pensionsutbetalningar i webbtjänsten. Här finns numera också underlag för särskild löneskatt för ITP 2 i egen regi. Det är uppgifter om skulduppräkning, pensionsutbetalningar och avdrag för avkastningskatt, som sedan ett år tillbaka är tillgängliga via webbtjänsten.

Några nyheter inför 2014

I årets sista nyhetsbrev vill jag passa på att informera om några förändringar som är aktuella inför 2014. Det handlar för det första om pensionsskulden för ITP 2 i egen regi, som från årsskiftet ökar med i genomsnitt 1,8 %. Anledningen är att styrelsen i PRI ideell förening följt Alectas beslut att räkna upp intjänade pensionsförmåner med 3,43 %.

Nytt samarbete med Nordea Sveriges Vinstandelsstiftelse

Vinstandelsstiftelser kan öka engagemanget i företaget och ge de anställda en extra slant i plånboken. Nu flyttar PRI Stiftelsetjänst fram positionerna på detta område via ett samarbete med Nordea Sveriges Vinstandelsstiftelse.

Stiftelse är modellen för Ericsson

Efter drygt 50 år som kund och ägare i PRI Pensionsgaranti är Ericsson en långvägare inom pension i egen regi. Men det har inte saknats utmaningar. It-bubblan och turbulensen vid millennieskiftet fick telekomföretaget att lägga om kurs och välja en stiftelselösning.