Artikelarkiv

PRI Pensionsgaranti säljer delar av sin stiftelseverksamhet till Meriti AB

PRI renodlar sin verksamhet genom att fokusera på sina kärnkunder och större organisationer. Som ett led i detta har PRI beslutat att sälja dotterbolaget PRI Stiftelsetjänst AB, och har den 27 april 2022 ingått ett avtal om försäljning till Meriti AB. Försäljningen omfattar endast den del av stiftelseverksamheten som består av cirka 450 mindre pensionsstiftelser kopplade till ägarledda bolag.

Ett starkt 2021 men kriget i Ukraina påverkar oss alla

Låt mig först sammanfatta 2021. Året då PRI fyllde 60 år. Det var alltså 1961 som parterna på arbetsmarknaden etablerade vår verksamhet så att kundföretagen – som också är PRI:s ägare - fick möjlighet att investera pensionskapitalet i sin egen verksamhet.

Starkt resultat ger återbäring till kunderna

PRI lämnar återbäring för 2021. Bakgrunden är den starka konsolideringen. Sammanlagt 400 miljoner kronor betalas ut till kunderna senare i år. Återbäringen baseras på de kreditförsäkringspremier ett företag betalat in de senaste tio åren.

Partnerskap gav smidigt övertagande av Nordeas stiftelsetjänster

Nära samarbete och förståelse för kundens behov – det var avgörande när Nordea outsourcade sin stiftelseadministration till PRI. Det nya samarbetet gäller Nordeas Pensionsstiftelse, där det snabba övertagandet gick smidigt och har gjort att hanteringen nu förfinats.

Hon bidrar med bredare kundperspektiv

Hon tog steget från Volvokoncernen till PRI. Arbetet kretsar fortfarande kring redovisning av pensioner, där hon nu är med och breddar kollegornas syn på hur kunderna tänker. Möt Carina Backestål Gass, specialist inom aktuariella tjänster - ett område där PRI fortsätter att växa.

Förstå och förutse kundbehoven

Att förenkla för kunderna, säkra kompetensen och arbeta aktivt med hållbarhet är aktuella utvecklingsfrågor för PRI. Susanne Lindgren är PRI:s chefsjurist och ger sin syn på dessa frågor – bland annat vikten av att förstå och förutse kundbehov.

Genomlysning med sikte på hållbarhet

Hållbarhetsarbetet fortsätter att utvecklas – nu via en genomlysning av PRI:s investeringsportfölj. Både investeringar och förvaltare följs upp. Målet är fortsatt hög avkastning, men också en avkastning som kopplas till reducerat risktagande och långsiktigt hållbara investeringar.

PRI:s Peter Ragnarsson – en topprankad investerare

Inom PRI arbetar en av Europas ledande investerare. Han heter Peter Ragnarsson och ansvarar för området alternativa placeringar. Bakgrunden är att Peter nyligen utsågs till en av Europas 40 ledande investerare under 40 år. Det är den internationella branschtidningen Citywire som står bakom utmärkelsen.