Artikelarkiv

Osäkerheten gör kunddialogen än viktigare

Osäkerheten i omvärlden består. Kriget i Ukraina är den stora oroshärden som ger följdverkningar på energipriser samt i förlängningen på inflations- och ränteutvecklingen. Detta påverkar både privatpersoner och företag. Stigande inflation och högre räntor kopplas dessutom bland annat till en potentiell uppräkning av pensionsskulderna, som 2023 bedöms bli större än på väldigt många år.

Inflationens påverkan på pensionsskulden

Den högre inflationen kommer att påverka företagens pensionsskulder. Läs mer om inflationseffekterna och vad företagen kan göra för att förstå dessa effekter.

Win-win med ITP 1 i egen regi

ITP 1 i egen regi är modellen för Bröderna Börjessons Bil AB. 80 procent av medarbetarna valde erbjudandet företaget nyligen gav – ett erbjudande som ska ge lägre kostnader för företaget och bättre pension för medarbetarna. PRI både kreditförsäkrar och administrerar lösningen.

Han utvecklar ”kundtänket” i PRI

Förenkla och förbättra för kunderna. Det är nyckelord för Patrik Hökfelt som är ny chef för område Affär. I denna roll ansvarar han för alla PRI:s tjänster och kundarbetet i stort – ett arbete där ökad digitalisering och internt lagarbete är ledstjärnor.

PRI renodlar verksamheten och byter bolagsnamn

PRI Pensionsgaranti säljer den 3 oktober 2022 värdepappersbolaget PRI Stiftelsetjänst och flyttar samtidigt kvarvarande stiftelsetjänster till vårt dotterbolag PRI Pensionstjänst.