Artikelarkiv

Pensionsskuld ITP 2 december

Pensionsskulden för december kommer att publiceras tidigast den 20 december och senast den 23 december 2022 .

Ett händelserikt halvår

Vi kan se tillbaka på en fortsatt händelserik tid för PRI. Jag tänker på att vi etablerat nya samarbeten, renodlar delar av verksamheten, genomfört spännande rekryteringar, men även följt det utmanande läget i omvärlden där kriget i Ukraina självklart är i centrum.

Renodling inom stiftelsetjänster – kärnkunderna i centrum

PRI renodlar verksamheten inom stiftelsetjänster och lägger nu fokus på kärnkunder med pension i egen regi och på större stiftelser. Här utvecklas både spetskompetens och effektiva lösningar för hantering av administrativa flöden.

Hållbarhet som berikar kapitalförvaltningen

Nu tar Michael Timm över som chef för PRI:s kapitalförvaltning och hållbarhetsarbete. Det gör han i ett läge när hållbarhetsaspekterna är självklara för att nå de långsiktiga avkastningsmålen och där hållbarhet i allmänhet är i fokus för PRI.

Enkelheten och effektiviteten i centrum

Enklare och effektivare tjänster är målet får Åsa Blomgren. Hon ansvarar för ”Utveckling och Innovation” inom PRI. Just nu kartläggs hur allt från IT-lösningar, processutveckling och egen kompetens kan trimmas till för att göra hanteringen smidigare – både för PRI:s medarbetare och för slutkunderna.

AGI – nytt stöd snart på plats

Januari 2023 – då ska stödet för hantering av Arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) för ITP 2 vara på plats. PRI och Alecta arbetar just nu tillsammans för att skapa processer och system för detta.

Digital dominans i vårens utbildningar

Rekordmånga deltagare och en mix av digitala och traditionella utbildningar – så ser det ut när vårens PRI-utbildningar summeras. Tre av fyra utbildningar har genomförts digitalt. Det digitala ger flexibilitet, men ökar samtidigt kraven på dialog och delaktighet.

PRI Pensionsgaranti säljer delar av sin stiftelseverksamhet till Meriti AB

PRI renodlar sin verksamhet genom att fokusera på sina kärnkunder och större organisationer. Som ett led i detta har PRI beslutat att sälja dotterbolaget PRI Stiftelsetjänst AB, och har den 27 april 2022 ingått ett avtal om försäljning till Meriti AB. Försäljningen omfattar endast den del av stiftelseverksamheten som består av cirka 450 mindre pensionsstiftelser kopplade till ägarledda bolag.