Artikelarkiv

Vad säger deltagarna?

Vi passade på att ställa några frågor till två av deltagarna på utbildningen Redovisning av ITP 2 i egen regi.

Positiv inledning på 2019

Snart är den första halvan av 2019 avklarad. Glädjande nog kan jag konstatera att vi haft en bra utveckling i verksamheten. Året började fantastiskt med några fina börsmånader och även om denna eufori lagt sig något ser resultaten mycket goda ut.

”Tempade uttag” – så påverkas företaget

Många väljer att göra temporära uttag av sin pension. Det påverkar företagets pensionsskuld och pensionsutbetalningar. PRI:s Jessica Edholm förklarar hur det hänger ihop och pekar på vikten av analyser och prognoser.

Efter dom i HFD – se över förmedlingsavtal

”Se över innehållet i förmedlingsavtalen”. Det är rådet till företagen efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen (HDF) om pensionsrådgivning. I domen fastslås att viss rådgivning kan betraktas som en skattepliktig förmån för de anställda.

Effektiv, säker stiftelseadministration

Manuellt blev helautomatiskt och pappersansökningar blev till webbformulär. Detta när avkastningsstiftelser med koppling till ABB valde en outsourcingtjänst från PRI – en tjänst som lyft både effektiviteten och säkerheten.

Så bidrar PRI till tryggade pensioner

Det går bra för Sverige nu. De flesta av våra kunder har haft flera år av god tillväxt och goda resultat. Visst har några branscher och företag haft svårigheter de senaste åren, men de ser ändå ut att landa på fötterna.

Hallå Hans Norin, pensionsexpert på Unionen - vilka är era viktigaste pensionsfrågor?

– Det viktigaste just nu hänger samman med Pensionsgruppens arbete. I december 2017 träffade de en överenskommelse om att bland annat höja åldersgränserna för uttag av pension och för trygghetssystemen runt omkring. I överenskommelsen ingick även att de skulle tillsätta en utredning om avdragsrätten för tjänstepension, vilket kan få stor påverkan. Så svaret är att det är svårt att peka på en enskild fråga, utan snarare på ett paket av frågeställningar med koppling till Pensionsgruppen – frågor som rör den allmänna pensionen, men också kan få effekter på tjänstepensionsområdet. Rent allmänt kan man konstatera att pensionsfrågorna är viktiga för våra medlemmar och särskilt frågan om höjd pensionsålder kan väcka både intresse och irritation.