Artikelarkiv

Större fokus på hållbarhetsriskerna

När detta skrivs har vi nyligen premiärfakturerat kunderna enligt den nya premiemodellen. Den infördes vid årsskiftet och baseras som vi tidigare berättat om på den riskexponering ett företag förknippas med. I vår tidigare modell beräknades premien utifrån bokförd pensionsskuld. Nu kopplas den till PRI:s försäkringsansvar, alltså till den beräknade inlösenkostnaden.

Kompetensen i topp på PRI:s framtidsagenda

Kompetens är nyckelordet när PRI pekar ut färdriktningen för kommande år. Vd Jonas Jonsson talar till och med om ett ekosystem av kunskap, där allt från ökad digitalisering till större proaktivitet är på agendan. Läs mer om resan framåt – och om ett år där pandemin kom att rita om spelplanen.

Granit Bostad – hållbara fastigheter och långsiktig kapitalförvaltning

PRI är en av ägarna bakom Granit Bostad - ett nytt bostadsbolag som investerar i hyresfastigheter. Hållbarhet är ett nyckelord i verksamheten, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. För PRI:s del signalerar satsningen på Granit Bostad även långsiktighet och hållbarhet i kapitalförvaltningen.

Vårseminarium med utblickar och nyheter

Trots pandemin ville vi också denna vår bjuda in kunderna till seminarium och presentera några nyheter. Även om seminariet hölls på distans så blev det ett uppskattat arrangemang, där vår vd Jonas Jonsson bjöd på en utblick.

Löneväxling allt vanligare – men alla är inte vinnare

I allt fler företag löneväxlar anställda till extra pensionssparande. Det visar undersökningen som PRI och Alecta gjort. Det finns fördelar, men också frågor. Företag som vill hjälpa sina medarbetare behöver ha hela bilden klar för sig. Undersökningen bidrar till detta.

Avtalat - allt om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

I början av året slog Avtalat upp portarna – det partsägda bolaget som ska öka kännedomen och utveckla informationen kring kollektivavtalade pensioner. Webbplats och kundtjänst är på plats, flera webbinarier har också genomförts. Och allt detta i en organisation där medarbetarna ännu inte kunnat träffa varandra på grund av pandemin.

Höstens utbildningar digitala

Vi erbjuder fyra utbildningar - Företagets kollektivavtalade tjänstepensioner, Företagens pensionsplaner utanför kollektivavtal, Redovisning av ITP 2 i egen regi samt IAS 19-utbildning.

Positiv inledning på 2021

Så här en bit in på det nya året kan vi konstatera att det är full aktivitet hos PRI. Årsskiftet bjöd på en sedvanlig ”topp”, då IAS 19-beräkningar och andra uppdrag med koppling till årsbokslut, budgetar och prognoser hanterades.