Artikelarkiv

Tankar kring året som gått – och det som väntar

Nu när 2021 går mot sitt slut är det naturligt att sammanfatta året. Det är för det första glädjande att konstatera att våra kunder klarat året bra. Vi har inte drabbats av några större skador i försäkringsaffären. Det är ett tydligt kvitto på att näringslivet i stort klarat de utmaningar som följt med covid-19-pandemin, som präglat ännu ett år.

Nya tryggandegrunder för ITP 2 i egen regi

Under hösten har PRI ideell förening ändrat tryggandegrunderna för ITP 2 i egen regi. Diskonteringsräntan sänks från fyra till tre procent samtidigt som livslängdantagandena förlängs. Som en följd ökar pensionsskulden kortsiktigt medan den långsiktiga skuldökningen däremot avtar.

”Ta reda på effekterna och prata med revisorerna”

Att tryggandegrunderna för ITP 2 i egen regi ändras för första gången på 27 år är en ovanlig situation, både för kunderna och för PRI. Kennet Bergh är kreditchef inom PRI och ger ett tips till kunderna: ”Titta på vilka effekterna blir i ert företag och prata även med revisorerna”.

Pensionsstiftelser undantas från taxonomiförordningen

Under hösten kom beskedet som säkert uppskattas av många – pensionsstiftelser omfattas inte av taxonomiförordningens upplysningskrav. Orsaken är att de inte är en finansmarknadsaktör som tillhandahåller finansiella produkter. Samtidigt väntas förordningen bli ett hjälpmedel i stiftelsernas arbete med sina egna investeringar.

Nu vässar vi hållbarhetsarbetet

PRI kopplar ett starkare grepp om hållbarheten. Målet är att gå snabbare från ord till handling på områden där vi kan göra störst skillnad – kapitalförvaltning, kreditförsäkring, arbetsmiljö och inköp.

Utökad bolagsledning

En bredare bolagsledning som säkrar att alla aspekter på verksamheten fångas upp. Det är målet med de förändringar vi genomfört i PRI:s bolagsledning.