Artikelarkiv

Hallå Hans Norin, pensionsexpert på Unionen - vilka är era viktigaste pensionsfrågor?

– Det viktigaste just nu hänger samman med Pensionsgruppens arbete. I december 2017 träffade de en överenskommelse om att bland annat höja åldersgränserna för uttag av pension och för trygghetssystemen runt omkring. I överenskommelsen ingick även att de skulle tillsätta en utredning om avdragsrätten för tjänstepension, vilket kan få stor påverkan. Så svaret är att det är svårt att peka på en enskild fråga, utan snarare på ett paket av frågeställningar med koppling till Pensionsgruppen – frågor som rör den allmänna pensionen, men också kan få effekter på tjänstepensionsområdet. Rent allmänt kan man konstatera att pensionsfrågorna är viktiga för våra medlemmar och särskilt frågan om höjd pensionsålder kan väcka både intresse och irritation.

Förmånsbestämd pension – nya möjligheter?

Varför erbjuds sällan förmånsbestämda pensioner och finns det behov av att bryta den premiebestämda trenden? Hade Svenska Kyrkan i så fall en lösning? Dessa och andra frågor kopplade vår pensionskonsult Hans Eklund grepp om när han träffade Nätverket för Pensionsspecialister.

Kundseminarium med IAS 19 på agendan

Nya regler vidgar kraven på omräkning av pensionskostnaden vid speciella händelser! Så löd huvudbudskapet vid frukostseminariet i november. Temat var IAS 19 och lockade cirka 50 deltagare till en fullspäckad timme med nyheter och tips.

Vad säger deltagarna?

Vi passade på att fråga några deltagare vad de tyckte om vårt IAS 19 frukostseminarium.

Givande kundmöten!

Det mest givande och stimulerande är mötet med kunder – det är inte en floskel utan stämmer i alla högsta grad!

Värdesäkring – påverkar pensionsskulden

Om det sker så är det vid årsskiftet. Då påverkas också pensionsskulden. Det gäller alltså värdesäkringen av den förmånsbestämda ålderspensionen i ITP 2. För 2019 är den fastställd till 2,32 procent.

Stiftelsetjänst växer och utvecklas

Ökad tillväxt och nya tekniklösningar. Om detta kan Annika Viberud berätta mer. Hon är ny chef för PRI Stiftelsetjänst, som nu vinner fler kunduppdrag och nyanställer.

Pensionskunnande är hårdvaluta - och efterfrågan bara ökar!

Komplexiteten på pensionsområdet bara ökar. Det gör pensionskunnande till hårdvaluta. Suget efter kunskap får oss att fortsätta satsa på ett område som påverkar mängder av företag. Vi är PRI och vet allt som är värt att veta om förmånsbestämda tjänstepensioner.

Månadsvisa arbetsgivardeklarationer - nej tack!

Nya regler och förändrad administrativ ordning hos Skatteverket tvingar arbetsgivare att månadsvis på individnivå deklarera utbetalda pensioner i egen regi. Det vänder vi oss mot eftersom det ökar den administrativa bördan i företagen samtidigt som man kraftigt kan ifrågasätta nyttan med dessa ökade krav. PRI och andra aktörer uppvaktar nu Finansdepartementet och Skatteverket för att få till en ändring.