Artikelarkiv

SINK-beslut avseende ITP 2

Skatteverket har för avsikt att fatta nya beslut om SINK, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Kundföretagens inflytande i PRI Pensionsgaranti

Vi får ibland frågor om hur PRI styrs och ägs. Både vad gäller styrning och ägande är ömsesidigheten central. Den innebär att bolaget ägs av sina försäkringstagare, alltså av kunderna som alla har ett intresse av att teckna en kreditförsäkring.

Förändrad spelplan i stiftelsestyrelser

Ny lagstiftning har förändrat spelplanen i många pensionsstiftelser. Ökad administrativ hantering är en av effekterna, men också större kostnader. Anders Brink från Nordeas pensionsstiftelser berättar om sina erfarenheter och om samarbetet med PRI Stiftelsetjänst.

Kapitalförvaltning + hållbarhet = sant

Idag har hållbarhetsfrågorna en given plats i kapitalförvaltningen – även hos PRI. Förändringen är tydlig och har gått snabbt. Nu handlar hållbarhet om att både minimera risker och öka avkastningen. PRI flyttar fram positionerna genom att utvärdera fond- och aktieinvesteringar på delvis nya sätt.

PRI övertar FPK:s pensionsadministration

Om ett år är det dags. Då gör vi den första pensionsutbetalningen för FPK, Försäkringsbranschens Pensionskassa. Detta är ett nytt stort uppdrag inom pensionsadministration, där kompetens, kostnadseffektivitet och webbtjänster fick FPK att välja PRI.

PRI fortsätter att utvecklas också i pandemitider

För många av oss är arbetsvardagen präglad av Corona-pandemin, med allt var det innebär av hemarbete och kontakter med kunder och kollegor på distans. Trots att tiderna är annorlunda kan jag stolt konstatera att PRI klarar att sköta kunddialogen på ett bra sätt. Visst krävs det nytänkande och skiftande rutiner, men det viktigaste är ändå att vi är lika tillgängliga som vanligt.

Hållbarhet för Ericssons Pensionsstiftelse

Vi har frågat tre pensionsstiftelser hur de arbetar med hållbarhet i sina investeringar. Här berättar Michael Levén, portofolio manager på Ericssons Pensionsstiftelse.