Artikelarkiv

På djupet med informationssäkerhet och hållbarhet

Under de gångna månaderna är det några händelser som präglat omvärldsagendan och även påverkar oss inom PRI. Jag tänker bland annat på pandemin som – trots att den verkar klinga av och vi börjar kunna återgå till en mer normal vardag – skapar en viss osäkerhet. Det gör att vi fortfarande måste vara vaksamma och beredda på att hantera de fortsatta effekterna – både i vår omvärld och internt i PRI.

PEAB-profilerad webbtjänst

Enkelt, tillgängligt med information på flera språk. Det har varit styrande i utvecklingen av Peabs vinstandelsstiftelses webbtjänst. PRI administrerar vinstandelsstiftelsen, där webbtjänsterna idag är en given del i hanteringen och där en finsk språkversion nyligen lanserades.

Med grepp om informationssäkerheten

PRI stärker greppet om sin informationssäkerhet. Då är skyddet kring uppgifter om både företag och människor i centrum. Ytterst handlar det om att förvalta och förtjäna kundernas förtroende. Det betonar Markos Akathiotis som ansvarar för arbetet med informationssäkerhet.

Vägvisare i regelvärlden

Fler och mer komplexa regelverk. Så ser vardagen ut för de stora pensionsstiftelserna. För att underlätta har PRI tagit fram en utbildning som stöttar och ökar tryggheten i styrelsernas arbete.

Större fokus på hållbarhetsriskerna

När detta skrivs har vi nyligen premiärfakturerat kunderna enligt den nya premiemodellen. Den infördes vid årsskiftet och baseras som vi tidigare berättat om på den riskexponering ett företag förknippas med. I vår tidigare modell beräknades premien utifrån bokförd pensionsskuld. Nu kopplas den till PRI:s försäkringsansvar, alltså till den beräknade inlösenkostnaden.

Kompetensen i topp på PRI:s framtidsagenda

Kompetens är nyckelordet när PRI pekar ut färdriktningen för kommande år. Vd Jonas Jonsson talar till och med om ett ekosystem av kunskap, där allt från ökad digitalisering till större proaktivitet är på agendan. Läs mer om resan framåt – och om ett år där pandemin kom att rita om spelplanen.

Granit Bostad – hållbara fastigheter och långsiktig kapitalförvaltning

PRI är en av ägarna bakom Granit Bostad - ett nytt bostadsbolag som investerar i hyresfastigheter. Hållbarhet är ett nyckelord i verksamheten, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. För PRI:s del signalerar satsningen på Granit Bostad även långsiktighet och hållbarhet i kapitalförvaltningen.