Artikelarkiv

Vårseminarium med utblickar och nyheter

Trots pandemin ville vi också denna vår bjuda in kunderna till seminarium och presentera några nyheter. Även om seminariet hölls på distans så blev det ett uppskattat arrangemang, där vår vd Jonas Jonsson bjöd på en utblick.

Löneväxling allt vanligare – men alla är inte vinnare

I allt fler företag löneväxlar anställda till extra pensionssparande. Det visar undersökningen som PRI och Alecta gjort. Det finns fördelar, men också frågor. Företag som vill hjälpa sina medarbetare behöver ha hela bilden klar för sig. Undersökningen bidrar till detta.

Avtalat - allt om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

I början av året slog Avtalat upp portarna – det partsägda bolaget som ska öka kännedomen och utveckla informationen kring kollektivavtalade pensioner. Webbplats och kundtjänst är på plats, flera webbinarier har också genomförts. Och allt detta i en organisation där medarbetarna ännu inte kunnat träffa varandra på grund av pandemin.

Höstens utbildningar digitala

Vi erbjuder fyra utbildningar - Företagets kollektivavtalade tjänstepensioner, Företagens pensionsplaner utanför kollektivavtal, Redovisning av ITP 2 i egen regi samt IAS 19-utbildning.

Positiv inledning på 2021

Så här en bit in på det nya året kan vi konstatera att det är full aktivitet hos PRI. Årsskiftet bjöd på en sedvanlig ”topp”, då IAS 19-beräkningar och andra uppdrag med koppling till årsbokslut, budgetar och prognoser hanterades.

SINK-beslut avseende ITP 2

Skatteverket har för avsikt att fatta nya beslut om SINK, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Kundföretagens inflytande i PRI Pensionsgaranti

Vi får ibland frågor om hur PRI styrs och ägs. Både vad gäller styrning och ägande är ömsesidigheten central. Den innebär att bolaget ägs av sina försäkringstagare, alltså av kunderna som alla har ett intresse av att teckna en kreditförsäkring.

Förändrad spelplan i stiftelsestyrelser

Ny lagstiftning har förändrat spelplanen i många pensionsstiftelser. Ökad administrativ hantering är en av effekterna, men också större kostnader. Anders Brink från Nordeas pensionsstiftelser berättar om sina erfarenheter och om samarbetet med PRI Stiftelsetjänst.