Artikelarkiv

Kapitalförvaltning + hållbarhet = sant

Idag har hållbarhetsfrågorna en given plats i kapitalförvaltningen – även hos PRI. Förändringen är tydlig och har gått snabbt. Nu handlar hållbarhet om att både minimera risker och öka avkastningen. PRI flyttar fram positionerna genom att utvärdera fond- och aktieinvesteringar på delvis nya sätt.

PRI övertar FPK:s pensionsadministration

Om ett år är det dags. Då gör vi den första pensionsutbetalningen för FPK, Försäkringsbranschens Pensionskassa. Detta är ett nytt stort uppdrag inom pensionsadministration, där kompetens, kostnadseffektivitet och webbtjänster fick FPK att välja PRI.

PRI fortsätter att utvecklas också i pandemitider

För många av oss är arbetsvardagen präglad av Corona-pandemin, med allt var det innebär av hemarbete och kontakter med kunder och kollegor på distans. Trots att tiderna är annorlunda kan jag stolt konstatera att PRI klarar att sköta kunddialogen på ett bra sätt. Visst krävs det nytänkande och skiftande rutiner, men det viktigaste är ändå att vi är lika tillgängliga som vanligt.

Hållbarhet för Ericssons Pensionsstiftelse

Vi har frågat tre pensionsstiftelser hur de arbetar med hållbarhet i sina investeringar. Här berättar Michael Levén, portofolio manager på Ericssons Pensionsstiftelse.

Ny premiemodell med riskexponeringen i centrum

Vid årsskiftet inför PRI Pensionsgaranti en ny premiemodell. Den baseras på vilken riskexponering ett kundföretag förknippas med, och blir därmed mer rättvis. Den nya modellen gör dock inte att det totala premieuttaget ändras. Däremot kan premien höjas eller sänkas för enskilda företag.

Starkare på stiftelsetjänster

Nu flyttar PRI fram positionerna inom stiftelsetjänster. Rejält! Genom förvärvet av Skandikons stiftelseadministration ökas beståndet med ett femtiotal stiftelser. Kompetensen breddas och PRI Stiftelsetjänst får även en Stockholmsfilial.

IAS 19-koordinering ökar kvaliteten och tryggheten

Fräschare och vassare information på webbplatsen om ett allt viktigare område. Aktuariella tjänster flyttar fram positionerna och lyfter fram arbetet med IAS 19-koordinering ännu mer – ett arbete som säkrar kvaliteten på kundens internationella pensionsredovisning och ökar tryggheten internt.