Artikelarkiv

Motivera och belöna medarbetare

Under en diskussion på LinkedIn om vilka monetära verktyg som står till buds för arbetsgivaren att motivera och belöna medarbetare så föreslog jag vinstandelsstiftelse, och fick frågan ”vad är det?”

Pensionskommitté – helhetsgrepp om pensionsfrågorna

Ofta saknar pensionsfrågan en given hemvist och hanteras omväxlande av HR, finans eller andra enheter. Men det går att koppla grepp om frågan via en pensionskommitté – ett forum för samverkan mellan företagets intressenter kring pensionsfrågor. Så arbetar SKF och erfarenheterna är positiva.

PRI stöttar i uppstarten

PRI har hjälpt flera företag att etablera pensionskommittéer och från tid till annan även deltagit i sådana möten som sakkunniga. Och samordning kan verkligen göra stor skillnad, även i mindre företag.

Strategiskt grepp om pensionsfrågorna

I årets sista nyhetsbrev belyser vi två frågor som alltid är aktuella hos arbetsgivare. Dels hur man på bästa sätt jobbar med pensionsfrågor inom en koncern och dels hur vi kan säkra kompetensbehovet, både nu och i framtiden. Det finns förstås flera svar på detta och PRI kan hjälpa till med några.

Heltäckande stiftelsehantering

Ett tryggt, heltäckande stöd med webblösningar som gör hanteringen smidig. Detta får företagen som låter PRI Stiftelsetjänst sköta stiftelseadministrationen. PRI är en av de största oberoende aktörerna på det här området. I många branscher ökar konkurrensen om arbetskraften. För att säkra kompetens bildar alltfler företag egna vinstandelsstiftelser. Detta är en process PRI Stiftelsetjänst kan utan och innan.

Praktikertjänst – pensioner med extra trygghet

En extra trygghet för praktikernas pensioner. Det var ett önskemål när Praktikertjänst härom året tecknade ännu en kreditförsäkring hos PRI. Slutresultatet blev en bra, kostnadseffektiv lösning för både företag och medarbetare.

Kreditförsäkring – mogen tjänst som vidareutvecklas

PRI har sedan 1961 kreditförsäkrat kundföretagens pensionsutfästelser: Även om alla av oss inte var med på den tiden vågar jag påstå att vår samlade erfarenhet på pensionsområdet i allmänhet - och kreditförsäkring i synnerhet - är mycket stor.

Volvo Cars ”pluggar igen” underskott

En kreditförsäkring ger garantier och trygghet. Volvo Cars använder denna garanti för att hantera underskott i sin brittiska pensionsstiftelse. Det är en smidig lösning som dessutom öppnat nya möjligheter för kapitalförvaltningen i stiftelsen.

Banbrytande satsning på egen regi

Svea Assistans är banbrytaren som vill satsa på pension i egen regi för medarbetarna som ingår i Avtalspension SAF-LO. Det är konkurrensen om arbetskraften som gör egen regi till en attraktiv lösning. Samtidigt hoppas företaget kunna sänka sina pensionskostnader.

Backoffice + redovisning = komplett värdepappersadministration

En kostnadseffektiv tjänst, enkel att använda och som säkrar kompetensen i alla lägen. Det handlar om ”värdepappersadministration for hire” via en ny tjänst som SEB och PRI utvecklat tillsammans. Förenklat är det en tjänst vi erbjuder där backoffice och redovisning kopplas ihop på ett nytt sätt. Därmed får kunden tillgång till en smidig, heltäckande värdepappersadministration.