Artikelarkiv

Med sikte på forskarvärldens Zlatan

Vad krävs för att rekrytera forskarvärldens Zlatan? Vad lockar man med och hur hanteras konkurrensen från dem som är på jakt efter samma stjärna? AstraZeneca vet. Företaget försöker hela tiden attrahera globala forskartalanger. Då finns även pensionen med i bilden.

Outsourca pensionsstiftelsehanteringen?

Sakta men säkert. Så kan man beskriva outsourcingtrenden inom stiftelseadministration. Det som driver på är att stiftelserna vill säkra bemanning, kompetens och hantering av regelförändringar. Allt detta erbjuder PRI Stiftelsetjänst.

Nya på PRI

Rikard och Martin – nya ansikten på PRI

IAS 19 – inför årsskiftet

Vi närmar oss årsskiftet och vet att det är stort fokus på ränteläge och inflation inför årets IAS 19-och US GAAP-beräkningar. Vi vill därför ge en kort uppdatering.

Nya pensionsregler – så påverkas ditt företag

Nästa år ändras reglerna inom allmän pension. Exempelvis ändras åldern då allmän pension kan lyftas. Samtidigt införs något som kallas riktålder. Läs mer om förändringarna och hur de kan påverka PRI:s kunder.