Artikelarkiv

Vad säger deltagarna?

Vi passade på att ställa ett par frågor till några av deltagarna på sommarminglet.

Fin utveckling för PRI

2017 summerar vi som ett riktigt bra år för PRI. Vi hade få kreditförluster, bra avkastning i kapitalförvaltningen samt en lönsam konkurrensutsatt affär i våra dotterbolag. Det är mycket glädjande att vi växer inom alla affärsområden. Vi har också välkomnat flera nya medarbetare som ska bistå i vår fortsatta utveckling.

Webbtjänst med mervärde för St1

Webbtjänsten spelade roll när St1 valde ny samarbetspartner för sin vinstandelsstiftelse. PRI:s webblösning kändes attraktiv och modern. Så i vår kan St1:s medarbetare logga in för att hålla koll på vinstandelarna.

Skräddarsydda självservicetjänster

Att vi är pensionsspecialister vet de flesta, men hur många känner till att PRI utvecklar egna webblösningar? Ett exempel är webbtjänsten som snart används i ett tjugotal vinstandelsstiftelser. Den förenklar hanteringen.

GDPR - så funkar det!

I slutet av maj börjar GDPR att gälla. Det påverkar behandlingen av personuppgifter, också inom PRI. Exempelvis skärps kraven på informationssäkerhet. Hantera alltid personuppgifter via webbtjänsten eller krypterade mejl tipsar PRI:s experter.

Motivera och belöna medarbetare

Under en diskussion på LinkedIn om vilka monetära verktyg som står till buds för arbetsgivaren att motivera och belöna medarbetare så föreslog jag vinstandelsstiftelse, och fick frågan ”vad är det?”

Pensionskommitté – helhetsgrepp om pensionsfrågorna

Ofta saknar pensionsfrågan en given hemvist och hanteras omväxlande av HR, finans eller andra enheter. Men det går att koppla grepp om frågan via en pensionskommitté – ett forum för samverkan mellan företagets intressenter kring pensionsfrågor. Så arbetar SKF och erfarenheterna är positiva.

PRI stöttar i uppstarten

PRI har hjälpt flera företag att etablera pensionskommittéer och från tid till annan även deltagit i sådana möten som sakkunniga. Och samordning kan verkligen göra stor skillnad, även i mindre företag.

Strategiskt grepp om pensionsfrågorna

I årets sista nyhetsbrev belyser vi två frågor som alltid är aktuella hos arbetsgivare. Dels hur man på bästa sätt jobbar med pensionsfrågor inom en koncern och dels hur vi kan säkra kompetensbehovet, både nu och i framtiden. Det finns förstås flera svar på detta och PRI kan hjälpa till med några.