Sifferfakta

Här ser du siffror och procentsatser som kan vara bra att känna till för dig som arbetar med pension i egen regi. Siffrorna uppdateras varefter de fastställs. Hör gärna av dig om du saknar något.
2018 2017 2016 2015
Allmänna procentsatser
Finansiell kostnad ITP 2 4,0% 4,0% 4,0% 3,7%
Diskonteringsränta ITP 2 - 3,84% 3,84% 3,84%
Fribrevsuppräkning ITP 2 (I) 2,12% 0,59% 0% 0%
Pensionstillägg ITP 2 (I) 2,12% 0,59% 0% 0%
Driftskostnad ITP 2
- på nyavsättning - 0,5702% 0,5916% 0,5960%
- på ingående skuld - 0,0382% 0,0400% 0,0392%
Saldoränta ITP 2 (II) -0,50% -0,50% 0,00% -0,27%
Kreditförsäkring
Grundpremie 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Reducerad premie 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Avkastningsskatt
Avkastningsskatt 0,0765% 0,075%* 0,087% 0,243%
Skattesats 15% 15% 15% 15%
Löneskatt
Avdragsprocent 0,4335% 0,289% 0,493% 1,377%
Löneskatt 24,26% 24,26% 24,26% 24,26%
Genomsnittlig statslåneränta året innan (III) 0,51% 0,34%* 0,58% 1,62%
Inkomstbasbelopp (ibb)
1 ibb 62 500 61 500 59 300 58 100
7,5 ibb 468 750 461 250 444 750 435 750
10 ibb 625 000 615 000 593 000 581 000
20 ibb 1 250 000 1 230 000 1 186 000 1 162 000
30 ibb 1 875 000 1 845 000 1 779 000 1 743 000
Prisbasbelopp (pbb)
1 pbb 45 500 44 800 44 300 44 500
7,5 pbb 341 250 336 000 332 250 333 750
10 pbb 455 000 448 000 443 000 445 000
20 pbb 910 000 896 000 886 000 890 000
30 pbb 1 365 000 1 344 000 1 329 000 1 335 000

(I) Fastställs av Alectas styrelse.

(II) Preliminär under året, fastställs i december.

(III) Den genomsnittliga statslåneräntan året före beskattningsåret används vid beräkning av avkastningsskatt. Fastställs av Skatteverket.