Sifferfakta

Här ser du siffror och procentsatser som kan vara bra att känna till för dig som arbetar med pension i egen regi. Siffrorna uppdateras varefter de fastställs. Hör gärna av dig om du saknar något.
2022 2021 2020 2019 2018
Allmänna procentsatser
Finansiell kostnad ITP 2 3,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Diskonteringsränta ITP 2 2,85% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84%
Fribrevsuppräkning ITP 2 (I) 2,51% 0,39% 1,45% 2,32% 2,12%
Pensionstillägg ITP 2 (I) 2,51% 0,39% 1,45% 2,32% 2,12%
Driftskostnad ITP 2
- på nyavsättning 0,6814% 0,6168% 0,5684% 0,6038%
- på ingående skuld 0,0374% 0,0390% 0,0384% 0,0394%
Saldoränta ITP 2 (II) -0,13% 0,2% -0,50% -0,50%
Kreditförsäkring
Inlösenkostnad utan säkerheter 0,225%
Inlösenkostnad med övriga säkerheter 0,135%
Inlösenkostnad med fullgoda säkerheter 0,045%
Avkastningsskatt
Uttagsprocent 0,075%* 0,075%* 0,075%* 0,075%* 0,0765%
Skattesats 15% 15% 15% 15% 15%
Löneskatt
Avdragsprocent 0,136% 0%** 0,0255% 0,408% 0,4335%
Skattesats 24,26% 24,26% 24,26% 24,26% 24,26%
Genomsnittlig statslåneränta året innan (III) 0,16% -0,07%* 0,03%* 0,48%* 0,51%
Inkomstbasbelopp (ibb)
1 ibb 71 000 68 200 66 800 64 400 62 500
7,5 ibb 532 500 511 500 501 000 483 000 468 750
10 ibb 710 000 682 000 668 000 644 000 625 000
20 ibb 1 420 000 1 364 000 1 336 000 1 288 000 1 250 000
30 ibb 2 130 000 2 046 000 2 004 000 1 932 000 1 875 000
Prisbasbelopp (pbb)
1 pbb 48 300 47 600 47 300 46 500 45 500
7,5 pbb 362 250 357 000 354 750 348 750 341 250
10 pbb 483 000 476 000 473 000 465 000 455 000
20 pbb 966 000 952 000 946 000 930 000 910 000
30 pbb 1 449 000 1 428 000 1 419 000 1 395 000 1 365 000

(I) Fastställs av Alectas styrelse.

(II) Preliminär under året, fastställs i december.

(III) Den genomsnittliga statslåneräntan året före beskattningsåret används vid beräkning av avkastningsskatt. Fastställs av Skatteverket.