Sifferfakta

Här ser du siffror och procentsatser som kan vara bra att känna till för dig som arbetar med pension i egen regi. Siffrorna uppdateras varefter de fastställs. Hör gärna av dig om du saknar något.
2020 2019 2018 2017 2016
Allmänna procentsatser
Finansiell kostnad ITP 2 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Diskonteringsränta ITP 2 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84%
Fribrevsuppräkning ITP 2 (I) 1,45% 2,32% 2,12% 0,59% 0%
Pensionstillägg ITP 2 (I) 1,45% 2,32% 2,12% 0,59% 0%
Driftskostnad ITP 2
- på nyavsättning 0,5730 0,5684% 0,6038% 0,5800% 0,5916%
- på ingående skuld 0,0374 0,0384% 0,0394% 0,0392% 0,0400%
Saldoränta ITP 2 (II) -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% 0,00%
Kreditförsäkring
Grundpremie 0,45% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Reducerad premie 0,15% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Avkastningsskatt
Uttagsprocent 0,075%* 0,075%* 0,0765% 0,075%* 0,087%
Skattesats 15% 15% 15% 15% 15%
Löneskatt
Avdragsprocent 0,0255% 0,408% 0,4335% 0,289% 0,493%
Skattesats 24,26% 24,26% 24,26% 24,26% 24,26%
Genomsnittlig statslåneränta året innan (III) 0,03%* 0,48%* 0,51% 0,34%* 0,58%
Inkomstbasbelopp (ibb)
1 ibb 66 800 64 400 62 500 61 500 59 300
7,5 ibb 501 000 483 000 468 750 461 250 444 750
10 ibb 668 000 644 000 625 000 615 000 593 000
20 ibb 1 336 000 1 288 000 1 250 000 1 230 000 1 186 000
30 ibb 2 004 000 1 932 000 1 875 000 1 845 000 1 779 000
Prisbasbelopp (pbb)
1 pbb 47 300 46 500 45 500 44 800 44 300
7,5 pbb 354 750 348 750 341 250 336 000 332 250
10 pbb 473 000 465 000 455 000 448 000 443 000
20 pbb 946 000 930 000 910 000 896 000 886 000
30 pbb 1 419 000 1 395 000 1 365 000 1 344 000 1 329 000

(I) Fastställs av Alectas styrelse.

(II) Preliminär under året, fastställs i december.

(III) Den genomsnittliga statslåneräntan året före beskattningsåret används vid beräkning av avkastningsskatt. Fastställs av Skatteverket.