Sifferfakta ITP 2

Här ser du siffror och procentsatser som kan vara bra att känna till för dig som arbetar med ITP 2 i egen regi.

Siffrorna uppdateras varefter de fastställs.
Hör gärna av dig om du saknar något.

2023 2022 2021 2020 2019
Allmänna procentsatser
Finansiell kostnad ITP 2 3,0% 3,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Diskonteringsränta ITP 2 2,85% 2,85% 3,84% 3,84% 3,84%
Fribrevsuppräkning ITP 2 (I) 10,84% 2,51% 0,39% 1,45% 2,32%
Pensionstillägg ITP 2 (I) 10,84% 2,51% 0,39% 1,45% 2,32%
Driftskostnad ITP 2
- på nyavsättning 0,6462% 0,6814% 0,6168% 0,5684%
- på ingående skuld 0,0389% 0,0374% 0,0390% 0,0384%
Saldoränta ITP 2 (II) 0% -0,23% -0,13% 0,2% -0,50%
Kreditförsäkring
Inlösenkostnad utan säkerheter 0,225% 0,225%
Inlösenkostnad med övriga säkerheter 0,135% 0,135%
Inlösenkostnad med fullgoda säkerheter 0,045% 0,045%
Avkastningsskatt
Uttagsprocent 0,2190% 0,075%* 0,075%* 0,075%* 0,075%*
Skattesats 15,00% 15% 15% 15% 15%
Löneskatt
Avdragsprocent 1,241% 0,136% 0%** 0,0255% 0,408%
Skattesats 24,26% 24,26% 24,26% 24,26% 24,26%
Genomsnittlig statslåneränta året innan (III) 1,46% 0,16% -0,07%* 0,03%* 0,48%*
Inkomstbasbelopp (ibb)
1 ibb 74 300 71 000 68 200 66 800 64 400
7,5 ibb 557 250 532 500 511 500 501 000 483 000
10 ibb 743 000 710 000 682 000 668 000 644 000
20 ibb 1 486 000 1 420 000 1 364 000 1 336 000 1 288 000
30 ibb 2 229 000 2 130 000 2 046 000 2 004 000 1 932 000
Prisbasbelopp (pbb)
1 pbb 52 500 48 300 47 600 47 300 46 500
7,5 pbb 393 750 362 250 357 000 354 750 348 750
10 pbb 525 000 483 000 476 000 473 000 465 000
20 pbb 1 050 000 966 000 952 000 946 000 930 000
30 pbb 1 575 000 1 449 000 1 428 000 1 419 000 1 395 000

(I) Fastställs av Alectas styrelse och därefter formellt även av PRI ideell förening.

(II) Preliminär under året, fastställs i december.

(III) Den genomsnittliga statslåneräntan året före beskattningsåret används vid beräkning av avkastningsskatt. Fastställs av Skatteverket.