Sifferfakta

Här ser du siffror och procentsatser som kan vara bra att känna till för dig som arbetar med pension i egen regi. Siffrorna uppdateras varefter de fastställs. Hör gärna av dig om du saknar något.
2017 2016 2015 2014
Allmänna procentsatser
Finansiell kostnad ITP 2 4,0% 4,0% 3,7% 5,8%
Diskonteringsränta ITP 2 3,84% 3,84% 3,84% 3,84%
Fribrevsuppräkning ITP 2 (I) 0,59% 0% 0% 3,43%
Pensionstillägg ITP 2 (I) 0,59% 0% 0% 0,08%
Driftskostnad ITP 2
- på nyavsättning 0,5702% 0,5916% 0,5960% 0,6690%
- på ingående skuld 0,0382% 0,0400% 0,0392% 0,0434%
Saldoränta ITP 2 (II) 0,00% 0,00% -0,27% 0,68%
Kreditförsäkring
Grundpremie 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Reducerad premie 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Avkastningsskatt
Avkastningsskatt 0,075%* 0,087% 0,243% 0,3015%
Skattesats 15% 15% 15% 15%
Löneskatt
Avdragsprocent 0,289% 0,493% 1,377% 1,7085%
Löneskatt 24,26% 24,26% 24,26% 24,26%
Genomsnittlig statslåneränta året innan (III) 0,34%* 0,58% 1,62% 2,01%
Inkomstbasbelopp (ibb)
1 ibb 61 500 59 300 58 100 56 900
7,5 ibb 461 250 444 750 435 750 426 750
10 ibb 615 000 593 000 581 000 569 000
20 ibb 1 230 000 1 186 000 1 162 000 1 138 000
30 ibb 1 845 000 1 779 000 1 743 000 1 707 000
Prisbasbelopp (pbb)
1 pbb 44 800 44 300 44 500 44 400
7,5 pbb 336 000 332 250 333 750 333 000
10 pbb 448 000 443 000 445 000 444 000
20 pbb 896 000 886 000 890 000 888 000
30 pbb 1 344 000 1 329 000 1 335 000 1 332 000

(I) Fastställs av Alectas styrelse.

(II) Preliminär under året, fastställs i december.

(III) Den genomsnittliga statslåneräntan året före beskattningsåret används vid beräkning av avkastningsskatt. Fastställs av Skatteverket.