27 februari 2023

Välkommen till våra utbildningar

Syftet med PRI:s utbildningspaket är att våra kunder ska känna sig säkra, trygga och få en ökad förståelse i sitt arbete med pensioner och med PRI. Därför erbjuder vi utbildningar på några olika nivåer och områden.

Våra utbildningar omfattar följande områden:

Kollektivavtalad tjänstepension ITP

Här fångar vi upp hur ITP-planen är uppbyggd. Vi går igenom både förmånsbestämd ITP2 och premiebestämd ITP1 samt vilka olika finansieringsalternativ som finns. Vi rekommenderar att kunderna går denna kurs innan kursen Redovisning av ITP 2 i egen regi, för att få en förståelse för planens konstruktion.

Redovisning av ITP 2 i egen regi och IAS 19

Med ITP 2 i egen regi följer ett annorlunda sätt av redovisning och budgetering, vilket vi fångar upp i denna utbildning. Även om resultatet av redovisningen hos kunderna ofta blir det samma så utförs själva arbetet på olika sätt. Då blir erfarenhetsutbytet viktigt och innebär att deltagare ibland går utbildningen igen för att lära sig mer och få hjälp med problemlösning. Du får också en översiktlig genomgång IAS 19 som ingår i det internationella IFRS-regelverket samt vad skillnaderna är mellan Svensk Skuld & IAS 19.

Företagens pensionsplaner utanför kollektivavtalet

Detta är en översiktlig utbildning som ger en allmän inblick i frekventa, återkommande pensionsområden som alternativ ITP, löneväxling, kapitalförsäkringar, policyfrågor och avgångspensioner.

Läs mer och anmäl dig:
Kollektivavtalad tjänstepension ITP
Redovisning av ITP 2 i egen regi och IAS 19
Företagens pensionsplaner utöver kollektivavtal

Om du är ny inom pension i egen regi rekommenderar vi att du ser filmen om PRI och ITP 2 i egen regi som du når via notisen till höger här på sidan.

Utbildningsfilmerna om redovisning av ITP 2 i egen regi når du när du är inloggad i webbtjänsten för företag.