Våra kundutbildningar

PRI erbjuder en helhetslösning för pensioner i egen regi till de företag som själva vill avgöra hur pensionskapitalet ska användas, utan att de anställdas framtida pensioner riskeras.

Två gånger om året bjuder vi in våra kunder till utbildning. De hålls vid flera tillfällen under året, i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Vårens utbildningar är nu genomförda. Inbjudan till höstens utbildningar kommer att skickas ut i mitten på augusti 2019. I samband med det öppnas möjlihet att anmäla sig.

Till höger kan du se datumen för respektive utbildning. 

Läs om respektive utbildning via länkarna nedan.

Tjänstepensioner ur ett arbetsgivarperspektiv

Redovisning av ITP 2 i egen regi

IAS 19-utbildning