Våra kundutbildningar

PRI erbjuder en helhetslösning för pensioner i egen regi till de företag som själva vill avgöra hur pensionskapitalet ska användas, utan att de anställdas framtida pensioner riskeras.

Två gånger om året bjuder vi in våra kunder till utbildning. De hålls vid flera tillfällen under året, i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Nu kan du anmäla dig till höstens utbildningar. Läs om respektive utbildning och anmäl dig via länkarna nedan.

Tjänstepensioner ur ett arbetsgivarperspektiv

Redovisning av ITP 2 i egen regi

IAS 19-utbildning