Våra kundutbildningar

PRI erbjuder en helhetslösning för pensioner i egen regi till de företag som själva vill avgöra hur pensionskapitalet ska användas, utan att de anställdas framtida pensioner riskeras.

Våren 2021 kommer vi inte att bjuda in till några utbildningar där vi träffas fysiskt, på grund av corona.

Två gånger om året bjuder vi in våra kunder till utbildning. De hålls vid flera tillfällen under året, i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Tjänstepensioner ur ett arbetsgivarperspektiv

Redovisning av ITP 2 i egen regi

IAS 19-utbildning

IAS 19-utbildningar webbinar