Våra kundutbildningar

PRI erbjuder en helhetslösning för pensioner i egen regi till de företag som själva vill avgöra hur pensionskapitalet ska användas, utan att de anställdas framtida pensioner riskeras.

Tillsammans med dotterbolagen PRI Stiftelsetjänst och PRI Pensionstjänst erbjuder PRI Pensionsgaranti kreditförsäkring, stiftelseadministration, aktuariella tjänster och pensionsadministration. Dessutom kan våra pensionskonsulter stödja företagens HR-funktioner i mer komplexa frågeställningar.

Som vår kund bjuder vi in dig och dina kollegor till följande kostnadsfria utbildningar våren 2018.

Tjänstepensioner ur ett HR-perspektiv

Redovisning av ITP 2 i egen regi

IAS 19-utbildning