14 september 2022

Välkommen till höstens utbildningar

PRI erbjuder fyra utbildningar för våra kunder under hösten, tre av dessa genomförs digitalt och en kommer att genomföras på plats i Stockholm.

Syftet med PRI:s utbildningspaket är att våra kunder ska känna sig säkra, trygga och få en ökad förståelse i sitt arbete med pensioner och med PRI. Därför erbjuder vi utbildningar på några olika nivåer och områden.

Höstens utbildningar omfattar dessa fyra områden:

Kollektivavtalad tjänstepension ITP

Här fångar vi upp hur ITP-planen är uppbyggd. Vi går igenom både förmånsbestämd ITP 2 och premiebestämd ITP 1 samt vilka olika finansieringsalternativ som finns. Vi rekommenderar att du går denna kurs innan kursen Redovisning av ITP 2 i egen regi, för att få en förståelse för planens konstruktion.

Redovisning av ITP 2 i egen regi

Med ITP 2 i egen regi följer ett annorlunda sätt av redovisning och budgetering, vilket vi fångar upp i denna utbildning. Även om resultatet av redovisningen hos kunderna ofta blir det samma så utförs själva arbetet på olika sätt. Då blir erfarenhetsutbytet viktigt och innebär att deltagare ibland går utbildningen igen för att lära sig mer och få hjälp med problemlösning. Du får också en översiktlig genomgång av skillnaden mellan svensk skuld och IAS 19.

IAS 19-utbildning

IAS 19-rapporteringen ingår i IFRS-redovisningen och görs oftast bara ett par gånger per år. Det medför att behovet av att uppdatera och fräscha upp sina IAS 19-kunskaper kan vara stort, speciellt inför årsskiftet. Detta tillgodoser vi genom att erbjuda den här utbildningen. Vi möter många kunder som har behov av att öka sin förståelse för innehållet i regelverket för IAS 19, men också få hjälp med att göra rapporteringsprocessen så effektiv och smidig som möjligt.

Företagens pensionsplaner utanför kollektivavtalet

Detta är en översiktlig utbildning som ger en allmän inblick i frekventa, återkommande pensionsområden som alternativ ITP, löneväxling, kapitalförsäkringar, policyfrågor och avgångspensioner. 

Läs mer och anmäl dig:
Kollektivavtalad tjänstepension ITP
Redovisning av ITP 2 i egen regi
IAS 19-utbildning
Företagens pensionsplaner utöver kollektivavtal

Om du är ny inom pension i egen regi rekommenderar vi att du ser filmen om PRI och ITP 2 i egen regi som du når via notisen till höger här på sidan.

Utbildningsfilmerna om redovisning av ITP 2 i egen regi når du när du är inloggad i webbtjänsten för företag.