Tjänstepensioner ur ett HR-perspektiv

Syfte

Att ge kunskap och förståelse kring begreppet pension samt att gå igenom tjänstepensionernas förmåner och finansieringsalternativ. Att ge en bild av branschens aktörer och lyfta fram viktiga frågeställningar.

Målgrupp

Chefer och medarbetare hos våra kundföretag som arbetar med pensioner i någon form. Utbildningen vänder sig till dig som vill få kunskap och förståelse inom området tjänstepension.

Innehåll

  • Vad pension innebär idag.
  • Dagens aktörer inom tjänstepensionsområdet – en överblick.  
  • Genomgång av avtalspension SAF-LO.
  • Genomgång av ITP-planens förmåner samt alternativ ITP.
  • Finansieringsalternativ för tjänstepensioner.
  • Verktyg och stöd i beslutsfattandet.
  • Trender och tankar om framtiden.

Utbildningen är kostnadsfri men vid avbokning som sker senare än två veckor före utbildningsdagen debiteras en avbokningsavgift på 500 kronor exklusive moms.

Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

Utbildningsmaterial - om du svarar ja i anmälningsformuläret till höger kommer du att få materialet via mejl ett par dagar innan utbildningstillfället. Du ansvarar då själv för att ta med dig materialet till utbildningstillfället. Svarar du nej kommer du att få materialet samlat i en pärm på plats.

Övriga utbildningar:

Redovisning av ITP 2 i egen regi
IAS 19-utbildning