Tjänstepensioner ur ett arbetsgivarperspektiv

Syfte

Att ge kunskap och förståelse kring begreppet pension samt att gå igenom tjänstepensionen ITP:s  förmåner och finansieringsalternativ. Att belysa områden/frågor som är extra viktiga att ha koll på för arbetsgivare.

Målgrupp

Chefer och medarbetare som arbetar med pensioner i någon form, och som vill lära sig mer om ITP-planen samt kringliggande områden inom pension.

Innehåll

  • Dagens aktörer inom tjänstepensionsområdet – en överblick.  
  • Genomgång av SAF-LO och ITP-planens förmåner.
  • Finansieringsalternativ för ITP 2.
  • Pensionspolicy.
  • Löneväxling och alternativ ITP.
  • Trender och tankar om framtiden

Utbildningen är kostnadsfri men vid avbokning som sker senare än två veckor före utbildningsdagen debiteras en avbokningsavgift på 800 kronor exklusive moms.

Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

Övriga utbildningar:

Redovisning av ITP 2 i egen regi
IAS 19-utbildning
IAS 19-utbildning webbinar