Fördjupning – Bryggan mellan svensk redovisning och IAS 19

Förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras i egen regi är ett område som väcker många redovisningsfrågor. Förutom att redovisningen med pensionsskuld i balansräkningen ofta uppfattas som svår och komplex, följer dessutom redovisningen olika regelverk i legal juridisk person jämfört med koncernredovisningen.

Som en del i PRI:s kollektivavtalsenliga uppdrag att administrera ITP 2 i egen regi tillhandahåller vi utbildningar som bland annat berör ITP-planen och redovisning av ITP 2. Utöver dessa erbjuder vi nu även en fördjupningskurs där vi i både teori och praktik går igenom redovisning av pensionsskuld avseende ITP 2, såsom den största förmånsbestämda pensionsplanen i Sverige. Vi berör de svenska regelverken, IAS 19 som är en del av det internationella IFRS-regelverket, samt vad skillnaderna är de emellan och hur de kan hanteras. Teorigenomgång kombineras med praktiska exempel och arbete med övningsuppgifter. Kursen ger även möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna. 

Syfte

Att ge både teoretisk kunskap och praktisk förståelse för redovisning av ITP 2 i egen regi enligt svenska redovisningsregler och IAS 19, samt att belysa skillnaderna de emellan.

Målgrupp

Kursen riktar sig till redovisningsekonomer, controllers och ekonomiansvariga som arbetar med redovisning av pensionsskuld enligt både svenska redovisningsregler och IAS 19.

Innehåll

 • Teori
  • Svensk pensionsskuld/ITP 2
  • IAS 19
  • Svensk pensionsskuld vs. IAS 19
 • Praktik
  • Redovisning av svensk pensionsskuld
  • Bryggan mellan svensk redovisning och IAS 19
  • Praktiska övningsuppgifter

När

Tisdagen den 17 oktober, klockan 09.00 – 16.00, lunch ingår
Tisdagen den 24 oktober, klockan 09.00 – 16.00, lunch ingår

Var

Stockholm - PRI på Regeringsgatan 28 (deltagande endast på plats)

Pris

Pris per person 6 000 kronor (exklusive moms)

Övriga utbildningar:
Kollektivavtalad tjänstepension ITP
Redovisning av ITP 2 i egen regi
IAS 19-utbildning
Företagens pensionsplaner utöver kollektivavtal