Företagens pensionsplaner utanför kollektivavtal

Syfte

Att ge grundkunskap och förståelse kring frågeställningar och upplägg när det gäller tjänstepensioner utanför kollektivavtal.

Målgrupp

Du som arbetar med pensioner och som kommer i kontakt med pensionslösningar som inte är kollektivavtalade.

Innehåll

  • Alternativ ITP (tiotaggarlösning)
  • Löneväxling
  • Kapitalförsäkring
  • Dags för pension (avgångspension)
  • Pensionspolicy

Göteborg torsdagen den 27 april, klockan 08.30– 11.00. 
Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59

Stockholm torsdagen den 4 maj, klockan 08.30– 11.00. 
PRI Pensionsgaranti, Regeringsgatan 28

Utbildningen är kostnadsfri. Om du får förhinder och inte kan delta kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

Övriga utbildningar:
Kollektivavtalad tjänstepension ITP
Redovisning av ITP 2 i egen regi och IAS 19