IAS 19-utbildning Webbinarium

Vi kommer i höst att genomföra vår ordinarie IAS 19-utbildning som webbinar. Vår ambition är att även på distans kunna erbjuda dig en möjlighet att friska upp dina kunskaper kring IAS 19. Under våren 2021 planerar vi att återuppta våra fysiska utbildningar kombinerat med att vi även i fortsättningen kommer att erbjuda utbildningen som webbinar.
 

Båda tillfällena är fullbokade. Du kan anmäla dig som reserv.

Syfte
Att ge grundläggande kunskap om den internationella redovisningsstandarden IAS 19, som omfattar förmånsbestämda pensionsplaner i koncernredovisningen.

Målgrupp
Personer som arbetar med eller tar beslut kring ekonomisk redovisning av pensionsskuld och pensionskostnader i företag som omfattas av kraven på redovisning enligt IAS 19.

Innehåll
• Vad IAS 19 innebär.
• Vilka som omfattas av denna redovisningsstandard.
• Definition av förmånsbestämda pensionsplaner.
• Beräkning av pensionsskuld enligt PUC-metoden.
• Vad som bör beaktas vid fastställande av beräkningsantaganden.
• Genomgång av PRI:s IAS 19-rapportering, bland annat:
o Aktuariella vinster och förluster
o Balans- och Resultaträkning
o Särskild löneskatt
• Särskilda händelser

Utbildningen är kostnadsfri och utformad för PRI:s kunder – alltså även för er som inte har PRI som er ordinarie IAS 19-leverantör.

Vi önskar dig och dina kollegor varmt välkomna!

Övriga utbildningar:

Tjänstepensioner ur ett arbetsgivarperspektiv
Redovisning av ITP 2 i egen regi
IAS 19-utbildning