IAS 19-utbildning

Syfte

Att ge grundläggande kunskap om den internationella redovisningsstandarden IAS 19, vilken omfattar förmånsbestämda pensionsplaner i koncernredovisningen.

Målgrupp

Du som arbetar med eller tar beslut kring ekonomisk redovisning av pensionsskuld och pensionskostnader i företag som omfattas av kraven på redovisning enligt IAS 19.

Innehåll

 • Vad IAS 19 innebär och vilka som omfattas.
 • Beräkning av pensionsskuld enligt PUC-metoden.
 • Vad som bör beaktas vid fastställande av beräkningsantaganden.
 • Särskilda händelser
 • Särskild löneskatt
 • Skillnaden mellan svensk skuld och IAS 19
 • Genomgång av PRI:s IAS 19-rapportering, bland annat:
  • Aktuariella vinster och förluster
  • Balans- och resultaträkning

Utbildningen är utformad för PRI:s kunder men är även öppen för er som inte har PRI som ordinarie IAS 19-leverantör.

Stockholm onsdagen den 11 oktober klockan 13.00 – 15.00
Vi bjuder på lunch klockan 12.00-13.00
PRI Pensionsgaranti, Regeringsgatan 28
Kombinera gärna denna utbildning med Redovisning av ITP 2 i egen regi som hålls på samma plats den 11 oktober klockan 10.00-12.00.

Vid utbildningstillfället i Stockholm kommer det även att finnas möjlighet att delta via Teams.

Göteborg torsdagen den 13 oktober klockan 13.00 – 15.00
Vi bjuder på lunch mellan klockan 12.00-13.00. 
PRI Pensions- och stiftelsetjänst, Mässans gata 8 i Göteborg
Kombinera gärna denna utbildning med Redovisning av ITP 2 i egen regi som hålls på samma plats den 13 oktober klockan 10.00-12.00.

Utbildningen är kostnadsfri men vid avbokning av tillfällena i Stockholm och Göteborg av annan anledning än sjukdom och som sker senare än en vecka före utbildningsdagen debiteras en avbokningsavgift på 1000 kronor exklusive moms. Om du får förhinder och inte kan delta kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

Övriga utbildningar:
Kollektivavtalad tjänstepension ITP
Redovisning av ITP 2 i egen regi
Fördjupning - Bryggan mellan svensk redovisning och IAS 19
Företagens pensionsplaner utöver kollektivavtal