IAS 19-utbildning

Syfte: 

Att ge grundläggande kunskap om den internationella redovisningsstandarden IAS 19 som omfattar förmånsbestämda pensionsplaner i koncernredovisningen.

Målgrupp:

Personal hos våra kundföretag som arbetar med ekonomisk redovisning av pensionsskuld och pensionskostnader i företag som omfattas av kraven på redovisning enligt IAS 19.

Innehåll:

  • Vad IAS 19 innebär.
  • Vilka som omfattas av denna redovisningsstandard.
  • Definition av förmånsbestämda pensionsplaner.
  • Beräkning av pensionsskuld enligt PUC-metoden.
  • Vad som bör beaktas vid fastställande av beräkningsantaganden.
  • Genomgång av PRIs IAS 19-rapportering.
  • Eventuella nyheter och förändringar i IAS 19-regelverket.

Utbildningen är kostnadsfri men vid avbokning som sker senare än två veckor före utbildningsdagen debiteras en avbokningsavgift på 500 kronor exklusive moms.

Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

Utbildningsmaterial - om du svarar ja i anmälningsformuläret till höger kommer du att få materialet via mejl ett par dagar innan utbildningstillfället. Du ansvarar då själv för att ta med dig materialet till utbildningstillfället. Svarar du nej kommer du att få materialet samlat i en pärm på plats.

Övriga utbildningar:

Tjänstepensioner ur ett HR-perspektiv
Redovisning av ITP 2 i egen regi