IAS 19-utbildning

Syfte: 

Att ge grundläggande kunskap om den internationella redovisningsstandarden IAS 19 som omfattar förmånsbestämda pensionsplaner i koncernredovisningen.

Målgrupp:

Personal hos våra kundföretag som arbetar med ekonomisk redovisning av pensionsskuld och pensionskostnader i företag som omfattas av kraven på redovisning enligt IAS 19.

Innehåll:

  • Vad IAS 19 innebär
  • Vilka som omfattas av denna redovisningsstandard
  • Definition av förmånsbestämda pensionsplaner
  • Beräkning av pensionsskuld enligt PUC-metoden
  • Vad som bör beaktas vid fastställande av beräkningsantaganden
  • Genomgång av PRIs IAS 19-rapportering
  • Eventuella nyheter och förändringar i IAS 19-regelverket

Utbildningen är kostnadsfri men vid avbokning som sker senare än två veckor före utbildningsdagen debiteras en avbokningsavgift på 500 kronor exklusive moms.

Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

Övriga utbildningar:

Tjänstepensioner ur ett HR-perspektiv
Redovisning av ITP 2 i egen regi