Redovisning av ITP 2 i egen regi

Syfte

Att öka kunskapen om ITP 2 i egen regi och dess påverkan på företagets pensionsadministration och ekonomiska redovisning.

Målgrupp

Chefer och medabetare som arbetar med och vill förstå företagets ekonomiska redovisning av pensionsskuld och pensionskostnader.

Innehåll

  • Genomgång av ITP-planens förmåner.
  • Jämförelse av finansieringsalternativen pension i egen regi och premiebetalning.
  • Underlag för redovisning av ITP 2 i egen regi.
  • Redovisning av pensionsskuld, saldo och fakturor.
  • Analys och prognos av pensionsskuld och pensionsutbetalningar.
  • Redovisning av pensionskostnader och pensionsutbetalningar.
  • Beräkning och redovisning av finansiell kostnad.
  • Beräkning av avkastningsskatt och särskild löneskatt.
  • Redovisning vid stiftelsetryggande.
  • Praktiska övningar.

Utbildningen är kostnadsfri men vid avbokning som sker senare än två veckor före utbildningsdagen debiteras en avbokningsavgift på 800 kronor exklusive moms.

Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

Övriga utbildningar:
Tjänstepensioner ur ett arbetsgivarperspektiv
IAS 19-utbildning
IAS 19-utbildning webbinar