Redovisning av ITP 2 i egen regi

Syfte

Att öka kunskapen om ITP 2 i egen regi och dess påverkan på företagets pensionsadministration och ekonomiska redovisning.

Målgrupp

Ansvariga som arbetar med och vill förstå företagets ekonomiska redovisning av pensionsskuld och pensionskostnader.

Innehåll

  • Kort genomgång av ITP-planens förmåner.
  • Jämförelse av finansieringsalternativen pension i egen regi och premiebetalning.
  • Kreditförsäkring.
  • Pensionsskuld ITP 2.
  • Underlag för redovisning av ITP 2 i egen regi.
  • Beräkning och redovisning av finansiell kostnad.
  • Redovisning av pensionskostnader och pensionsutbetalningar.
  • Redovisning av fakturor, saldo och pensionsskuld.
  • Beräkning av avkastningsskatt och särskild löneskatt.

Sista halvtimmen på webbinariet är avsatt för frågor.

Utbildningen är kostnadsfri. Om du får förhinder och inte kan delta kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

Övriga utbildningar:
Företagets kollektivavtalade tjänstepensioner
Företagens pensionsplaner utöver kollektivavtal
IAS 19-utbildning