Redovisning av ITP 2 i egen regi och  IAS 19

Syfte

Att öka kunskapen om ITP 2 i egen regi och dess påverkan på företagets pensionsadministration och ekonomiska redovisning samt ge grundläggande kunskap om den internationella redovisningsstandarden IAS 19.

Målgrupp

Chefer och medarbetare som arbetar med och vill förstå företagets ekonomiska redovisning av pensionsskuld och pensionskostnader.

Innehåll

 • Underlag för redovisning av ITP 2 i egen regi 
 • Redovisning av ITP2 enligt Swedish GAAP
 • Redovisning och skatt vid stiftelsetryggande
 • Företagets beskattning
 • Alternativa sätt att redovisa
 • Controllerns perspektiv
 • IAS 19
  • Vad IAS 19 innabär och vilka som omfattas
  • Beräkning av pensionsskuld enligt PUC-metoden
  • Beräkningsantaganden inom IAS 19
  • Aktuariell vinst/förlust IAS 19
  • Särskild löneskatt enligt IAS 19
  • Skillnaden mellan svensk skuld och IAS 19

Stockholm tisdagen den 18 april, klockan 13.00 – 16.00
Vi bjuder på lunch mellan kl. 12.00-13.00 (OBS, separat anmälan). 
PRI Pensionsgaranti, Regeringsgatan 28
Kombinera gärna denna utbildning med utbildningen ”Kollektivavtalad tjänstepension ITP” som också hålls på samma plats den 18 april fast mellan kl. 09.00-12.00.

Göteborg torsdagen den 20 april, klockan 13.00 – 16.00
Vi bjuder på lunch mellan kl. 12.00-13.00 (OBS, separat anmälan). 
Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59
Kombinera gärna denna utbildning med utbildningen ”Kollektivavtalad tjänstepension ITP” som också hålls på samma plats den 20 april fast mellan kl. 09.00-12.00.

Webbinarium onsdagen den 10 maj, klockan 09.00-12-00
Möteslänk kommer via mejl någon dag innan utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri men vid avbokning av tillfällena i Stockholm och Göteborg som sker senare än en vecka före utbildningsdagen debiteras en avbokningsavgift på 1000 kronor exklusive moms. Om du får förhinder och inte kan delta kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

Övriga utbildningar:
Kollektivavtalad tjänstepension ITP
Företagens pensionsplaner utöver kollektivavtal