Om webbtjänsten

I PRI Pensionsgarantis webbtjänst kan du se företagsspecifika uppgifter om de tjänster ni har hos oss.

Från och med november 2015 sköter kundföretagen själva tilldelningen av behörigheter till vår webbtjänst. Inloggning sker numera via BankID.

Detta innebär att företaget utser en behörighetsansvarig som tilldelar behörigheter inom företaget eller i förekommande fall företagsgruppen samt bestämmer åtkomst för respektive person gällande:

  • Företag
  • Tjänst per företag
  • Individinformation för respektive tjänst

På detta sätt får ni bättre kontroll över vem som har åtkomst till företagets pensionsskulder, prognoser, individuppgifter, fakturor etc. 

De av våra tjänster som i dagsläget omfattas i webbtjänsten är:

  • ITP 2
  • ITP 1
  • Företagsegna planer
  • Kreditförsäkring

Via webbtjänsten levereras även information i filformat och här kan du leverera filer till oss på ett säkert sätt.

Du som har webbtjänsten loggar in uppe till höger på sidan.