20 december 2022

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Här har vi samlat all vår information om månadsvisa arbetsgivardeklarationer på individnivå - AGI.

Från och med den 1 januari 2019 ska redovisning i arbetsgivardeklaration enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL ske på individnivå för samtliga arbetsgivare. Redovisning på individnivå innebär att arbetsgivare i arbetsgivardeklarationen redovisar det belopp som utgetts som ersättning för arbete till en viss person under en redovisningsperiod. Detta omfattar även pensioner i egen regi. Gällande Företagsegna planer har detta varit igång sedan 2019. För ITP 2 i egen regi påbörjas däremot redovisning i arbetsgivardeklaration på individnivå från och med januari 2023.

Frågor och svar AGI för ITP 2
När kommer PRI att börja rapportera AGI-uppgifter till Skatteverket för ITP 2?

Första deklarationstillfället blir den 1 februari 2023, vilket avser pensionsutbetalningar för januari 2023.

Hur kommer PRI att skicka in AGI-uppgifter till Skatteverket?

PRI kommer skicka in AGI-uppgifter på fil via Skatteverkets öppna API.

När i månaden kommer PRI att skicka in AGI-uppgifter till Skatteverket?

Den första arbetsdagen (någon gång under dagen) i månaden efter utbetalning.

När i månaden kommer PRI att betala in skattebeloppet till företagets skattekonto?

Senast femte bankdagen månaden efter utbetalning.

Hur kan man särskilja de AGI-uppgifter som PRI har skickat in i Skatteverkets E-tjänst för Arbetsgivardeklaration?

PRI kommer att skicka in separata AGI-filer för ITP 2, ITP 2 SINK och för Företagsegna planer. Du kommer att kunna identifiera uppgifterna med hjälp av följande specifikationsnummer:

  • ITP 2: 5020146201
  • ITP 2-SINK: 5020146202
  • Företagsegna planer: 5566958101
Var ser man vilka AGI-uppgifter PRI har skickat in till Skatteverket?

Detta ser man på PRI:s webbtjänst för företag, där det framgår vilka filer som har skickats in samt att det finns avstämningsrapporter att ladda ner. Avstämningsrapporterna finns både på företagsnivå (pdf-format) och individnivå (csv-format).

Hur får man tillgång till AGI-underlagen på PRI:s webbtjänst?

För att få tillgång till AGI-underlag på PRI:s webbtjänst behöver du vara registrerad som Deklarationsansvarig. Det är Behörighetsansvarig på ditt företag som kan ge dig behörigheten Deklarationsansvarig.

Ingår AGI-uppgifterna för ITP 2 i den ordinarie månatliga arbetsgivardeklarationen eller är det en separat arbetsgivardeklaration för ITP 2?

AGI-uppgifterna för ITP 2 ingår i den ordinarie månatliga arbetsgivardeklarationen.

Vem signerar arbetsgivardeklarationen hos Skatteverket?

Arbetsgivarens deklarationsombud signerar arbetsgivardeklarationen. Det har arbetsgivarens deklarationsombud alltid gjort månatligen. Nytt från och med 2023 är att pensionsutbetalningarna avseende ITP 2 i egen regi tillförs företagets arbetsgivardeklaration.

Jag har fått ett mejl från PRI om att rapportering av AGI-uppgifter till Skatteverket har misslyckats. Vad beror det på och vad gör jag?

Vid följande tillfällen skickar vi meddelanden om misslyckad rapportering till Deklarationsansvarig, och som denne behöver agera på:

  1. När uppladdning av AGI-fil till SKV misslyckas på grund av att redovisningsperioden är låst i SKV:s e-tjänst (kan bero på att perioden redan är signerad). Åtgärd: Se till att den aktuella redovisingeperioden i SKV:s e-tjänst öppnas upp och skicka därefter om AGI-fil via PRI:s webbtjänst. Därefter krävs signering hos SKV.
  2. När uppladdning av AGI-fil till SKV misslyckas på grund av att bolaget ej är arbetsgivarregistrerat. Åtgärd: Se till att bolaget arbetsgivarregisteras och skicka därefter om AGI-fil via PRI:s webbtjänst. Därefter krävs signering hos SKV.
Vad kan vi som arbetsgivare göra för att bidra till att AGI-rapporteringen för ITP 2 blir så rätt som möjligt från början, och på det viset undvika att rättelser behöver ske?

Se till att rätt lön för rätt period är registrerade hos Collectum innan den anställde går i pension.

Vad gör jag om före detta anställda kontaktar mitt företag med frågor gällande deras pensionsutbetalningar avseende ITP 2?

Alla frågor från pensionärer gällande deras pensionsutbetalningar för ITP 2 ska besvaras av Alecta. Hänvisa således till Alecta.

Om vi som företag har frågor gällande AGI-rapporteringen, var ska vi vända oss?

Det är PRI som svarar på alla frågor från företag gällande AGI-rapportering för ITP 2. Kontakta din Företagsansvariga eller mejla till agi@pri.se.

Här hittar du PRI:s utbildningsmaterial gällande AGI där du kan läsa mer.

Information om AGI för företagsegna pensionsplaner

9 februari 2021 - Praktisk hantering av AGI för företagsegna pensionsplaner. 

Intressant information? Dela med en kollega.

Kopiera länk