22 januari 2020

ITP 2 i siffor

   31 december 2019   2018  2017 
Antal kunder (företag) 921 947 967
Avsatt till pensioner, mdr 170 164 157
Antal aktiva personer 113 000 108 500 113 900
Antal personer som omfattas 453 000 458 000 459 000
Antal utfästelser 627 000 625 000 624 000
Antal ålderspensionärer 161 000 158 800 155 200
Utbetalade pensioner, mdr 7,6 7,3  6,9