3 februari 2021

ITP 2 i siffor

   31 december 2020  2019  2018 
Antal kunder (företag) 903 921 947
Avsatt till pensioner, mdr 167 170 164
Antal aktiva personer 101 000 113 000 108 500
Antal personer som omfattas 433 000 453 000 458 000
Antal utfästelser 587 000 627 000 625 000
Antal ålderspensionärer 158 000 161 000 158 800
Utbetalade pensioner, mdr 7,7 7,6  7,3