3 februari 2021

Prognoser ITP 2

Vid flera tillfällen under året gör PRI prognoser över utvecklingen av pensionsskuld och pensionsutbetalningar fem år framåt i tiden. Prognoserna presenteras i webbtjänsten för företag. Du kan även beräkna prognos med företagets egna antaganden i webbtjänsten.

Syftet med prognoser

Prognoserna underlättar arbetet med budget och planering av resultat och likviditet.

Längre prognoser

Prognoser på lång sikt, längre än fem år, går att beställa via Företagsansvariga på PRI:s marknadsavdelning.

Kontakta oss gärna för mer information