Bolagsledning

Jan Ahlström
verkställande direktör
(f 1956)

Annelie Helsing
affär och marknad
(f 1973)

Leif Wasing
kapitalförvaltning
(f 1959)

Kennet Bergh
kredit
(f 1963)

Eva Johansson
aktuarie
(f 1953)