Förvaltning av kapital

Målsättningen med kapitalförvaltningen är att på lång sikt verka för högsta möjliga avkastning på det förvaltade kapitalet, med hänsyn tagen till företagets försäkringsåtaganden och konsolidering. Kapitalförvaltningsgruppen består av tre personer och förvaltar för närvarande omkring 28 miljarder kronor.

 

Ackumulerad utveckling 2018 (kvartal):
Kvartal 1:  0,30 procent
Kvartal 2:  2,01 procent
Kvartal 3:  
Kvartal 4: