Förvaltning av kapital

Målsättningen med kapitalförvaltningen är att på lång sikt verka för att bolaget ska leva upp till sina försäkringsåtaganden.

Våra tillgångar värda 37 miljarder kronor fördelas i en global portfölj med aktier, räntebärande instrument och alternativa investeringar. 

Vi investerar långsiktigt och hållbart, samt agerar ansvarsfullt som ägare.

Nyckeltal per 2024-03-31

Artiklar om kapitalförvaltning