Förvaltning av kapital

Målsättningen med kapitalförvaltningen är att på lång sikt verka för att bolaget ska leva upp till sina försäkringsåtaganden. Kapitalförvaltningsgruppen består av tre personer och förvaltar för närvarande drygt 30 miljarder kronor.

 

Ackumulerad utveckling 2020 (kvartal):
Kvartal 1:  
Kvartal 2:  
Kvartal 3:  
Kvartal 4: