Förvaltning av kapital

Målsättningen med kapitalförvaltningen är att på lång sikt verka för att bolaget ska leva upp till sina försäkringsåtaganden.

Våra tillgångar på drygt 34 miljarder kronor fördelas i en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och alternativa investeringar.

Vi investerar långsiktigt och hållbart, och agerar ansvarsfullt som ägare.

Nyckeltal per 2021-09-30

image0bwcf.png

 

imageojcqc.png