Förvaltning av kapital

Målsättningen med kapitalförvaltningen är att på lång sikt verka för högsta möjliga avkastning på det förvaltade kapitalet, med hänsyn tagen till företagets försäkringsåtaganden och konsolidering. Kapitalförvaltningsgruppen består av tre personer och förvaltar för närvarande omkring 28 miljarder kronor.

image.png

image.png 

Ackumulerad utveckling 2019 (kvartal):
Kvartal 1:  4,3 procent
Kvartal 2:  
Kvartal 3:  
Kvartal 4: