10 oktober 2022

Förvaltning av kapital

Målsättningen med kapitalförvaltningen är att på lång sikt verka för att bolaget ska leva upp till sina försäkringsåtaganden.

Våra tillgångar värda 34 miljarder kronor fördelas i en global portfölj med aktier, räntebärande instrument och alternativa investeringar.

Vi investerar långsiktigt och hållbart, samt agerar ansvarsfullt som ägare.

Nyckeltal per 2022-09-30

image8wpck.png

 

imagewuh6b.png