Förvaltning av kapital

Målsättningen med kapitalförvaltningen är att på lång sikt verka för högsta möjliga avkastning på det förvaltade kapitalet, med hänsyn tagen till företagets försäkringsåtaganden och konsolidering. Kapitalförvaltningsgruppen består av fyra personer och förvaltar för närvarande omkring 26 miljarder kronor.

 

Ackumulerad utveckling 2017 (kvartal):
Kvartal 1:  3,00 procent
Kvartal 2:  4,33 procent
Kvartal 3   5,20 procent
Kvartal 4: