7 mars 2023

Förvaltning av kapital

Målsättningen med kapitalförvaltningen är att på lång sikt verka för att bolaget ska leva upp till sina försäkringsåtaganden.

Våra tillgångar värda 35 miljarder kronor fördelas i en global portfölj med aktier, räntebärande instrument och alternativa investeringar.

Vi investerar långsiktigt och hållbart, samt agerar ansvarsfullt som ägare.

Nyckeltal per 2023-03-31

tillgångsfördelning 20230331.jpg

totalavkastning i procent.jpg