Hans Eklund

Pensionskonsult
08-679 06 71

Hej, jag kan bland annat hjälpa dig med: 

  • Översyn av er svenska och/eller globala pensions- och försäkringspolicy
  • Genomgång av nuvarande avtal och arbetsformer med er försäkringsförmedlare
  • Frågor om tio-taggare
  • Uppgifter till Noten om ledande befattningshavare
  • Pensionsfrågor för utlandsanställda
  • Multinational pooling av era försäkringsplaner i världen

Min CV

  • Jag har arbetat som globalt pensionsansvarig på SCA, Ericsson och Electrolux
  • Jag har även arbetat med internationella pensionsfrågor inom Alecta och SPP

 Du hittar mig på LinkedIn