Tom Möller

Pensionskonsult
08-679 06 70

Hej, jag kan bland annat hjälpa dig med:

  • Skriva och kvalitetssäkra individuella anställningsavtal
  • Utforma och skriva policies inom pensionsområdet
  • Utforma pensionslösningar för chefer samt skriva och kvalitetssäkra individuella pensionsavtal
  • Finansieringsanalyser av olika tryggandeformer
  • Frågor om avdragsrätt och skatter inom pensionsområdet
  • Frågor om pensionsredovisning
  • Individutredningar
  • Beräkningar av pensionsförmåner, kostnader och pensionsskulder

Min CV

  • Jag har 40 års erfarenhet inom pensions- och försäkringsområdet och har arbetat 25 år som pensionskonsult, bl a inom Alecta och SPP