Sina Andersson

Pensionskonsult
0703-17 00 30

Hej, jag kan bland annat hjälpa dig med:

  • Generella pensionsfrågor med tyngdpunkt på bland annat nulägesanalys, beslutsunderlag, policyfrågor, chefspensioner och pensionsavtal
  • Att vara behjälplig vid frågor rörande kravställande mot förmedlare och/eller försäkringsbolag
  • Att bistå vid informations- och utbildningsinsatser

Min CV

Jag började på PRI Pensionsgaranti i juni 2015 men har arbetat i branschen sedan 1989, varav mellan maj 2002 - maj 2015 som Senior Konsult på Mercer.