Information från föreningen

Under den här rubriken kommer information från föreningen att publiceras.

För de flesta informationsbehov som rör skuldberäkning avseende ITP 2 i egen regi finns informationen på PRI Pensionsgarantis webbplats.