Styrelse

PRI Pensionsgaranti

Tore Bertilsson
ordförande
(f 1951)

Mats Andersson
(f 1954)

Lena Eliasson
(f 1967)

Kristina Ensgård
(f 1962)

Thomas Eriksson
(f 1962)

Hans Gidhagen
(f 1954)

Per Hedelin
(f 1965)

Vidar Mohammar
(f 1958)

 

Hans Norin
(f 1974)

 

Anders Osberg
(f 1961)

Martin Wästfelt
(f 1967)