Styrelse

PRI Pensionsgaranti

Tore Bertilsson
ordförande
(f 1951)

Mats Andersson
(f 1954)

Lena Eliasson
(f 1967)

Kristina Ensgård
(f 1962)

Thomas Eriksson
(f 1962)

Hans Gidhagen
(f 1954)

Per Hedelin
(f 1965)

Hans Ola Meyer
(f 1955)

Vidar Mohammar
(f 1958)

Hans Norin
(f 1974)

Martin Wästfelt
(f 1967)