Styrelse

PRI Pensionsgaranti

 

Tore_Bertilsson.jpg

Tore Bertilsson
ordförande
(f 1951)

Marika_Brynne.jpg

Marika Brynne
(f 1965)

Anders Canemyr, Svenskt Näringsliv_138x180.jpg

Anders Canemyr
(f 1975)

Lena_Eliasson.jpg

 Lena Eliasson
(f 1967)

Kristina_Ensgard.jpg

Kristina Ensgård
(f 1962)

Thomas_Eriksson.jpg

Thomas Eriksson
(f 1962)

Stefan Johnsson
(f 1959)

Vidar Mohammar
(f 1958)

 

Hans Norin
(f 1974)

 Anders_Osberg.jpg

Anders Osberg
(f 1961)

Martin_Wastfelt.jpg

Martin Wästfelt
(f 1967)