Styrelse

PRI Pensionsgaranti
Tore
Bertilsson
(f 1951), ordförande 
Mats Andersson (f 1954)
  Lena
Eliasson
(f 1967)
Kristina Ensgård (f 1962)
Thomas Eriksson
(
f 1962)
Hans Gidhagen (f 1954)
Per
Hedelin
(f 1965)
Hans Ola Meyer (f 1955)
Vidar Mohammar (f 1958) Hans
Norin
(f 1974)
Martin
Wästfelt
(f 1967)