Vår pensionsadministration kombinerar flera tjänster i ett erbjudande, som ger ett heltäckande stöd för pension i egen regi. Hanteringen blir effektiv och anpassas efter varje företags behov. Vi formar arbetet tillsammans och kan löpande anpassa inriktning och omfång i takt med att behoven ändras.

De pensionsplaner vi arbetar med är kollektivavtalade tjänstepensioner, främst ITP och BTP, samt företagsegna planer och avgångspensioner i egen regi. Läs mer om de planer vi arbetar med genom att klicka dig vidare här nedanför.