Här hittar du information om bankernas pensionsplan BTP

Som anställd i SEB, Nordea eller Danske Bank har du ett omfattande försäkringsskydd för dig själv och även för din familj. Vi på PRI beräknar och administrerar dina pensionsförmåner enligt Bankernas Tjänstepensionsavtal som kallas BTP.

Levnadsintyg för utlandsbosatta

Under vecka 38 skickade vi ut ett levnadsintyg och informationsbrev till dig som är pensionär och bor utomlands.

BTP 1

BTP 2