Bankpension.se har blivit pri.se/btp

Webbplatsen bankpension.se finns inte längre. Informationen om bankernas pensionsplan BTP finns numera här på pri.se. Har du sparat en genväg till bankpension.se ber vi dig att ersätta den med www.pri.se/btp.

PRI Pensionstjänst administrerar pensionsplanen BTP åt Nordea, SEB och Danske Bank. Hör gärna av dig till oss om du saknar någon information.