Utbetalning

När betalas din ålderspension ut?

 

Om du har frågor som gäller utbetalning av din ålderspension, vänd dig till det livförsäkringsbolag som har hand om dina premieinbetalningar till din ålderspension.

När betalas din sjukpension ut?

Sjukpensionen betalas ut en gång i månaden. 

Om du är eller har varit anställd i:

  • SEB eller Danske Bank får du din sjukpension den 25:e varje månad.
  • Nordea får du din sjukpension den 27:e.

Om den 25:e eller 27:e är en lördag eller söndag betalas pensionen ut vardagen innan.

Så här drar vi skatt på din sjukpension

Vi drar 30 procent i preliminär skatt. Du kan alltid kontakta oss om du vill betala extra skatt.

Kontrolluppgift till dig som fått sjukpension av oss

I slutet av januari varje år får du en kontrolluppgift. Kontrolluppgiften visar vad du fick i pension året innan och vilka skatteavdrag vi gjort