Frågor och svar BTP

Utbetalning av pensioner

Vilka utbetalningsdagar gäller under 2018 för SEB?
Vilka utbetalningsdagar gäller under 2018 för Nordea?
Kan jag få pensionen insatt på ett konto i en annan bank?
Vilken skatt drar ni? Kan jag ändra skatten?
Hur räknas min ränteförmån ut? Är den rätt?

Avtalspension

Jag har avtalspension enligt § 7 eller § 8. Vad får jag i ålderspension när jag fyller 65 år?

Ålderspension

Kan jag få uppgift om mitt pensionskapital?
Vad får jag i ålderspension när jag fyller 65 år?
Behöver jag ansöka om min pension när jag fyller 65 år?

Fribrev

Jag har ett fribrev intjänat i Danske Bank, SEB eller Nordea. Behöver jag göra något för att ta ut min pension?
Kan jag ta ut mitt fribrev tidigare än från 65 års ålder?
I mitt fribrev ingår familjepension. Betalas den ut om jag vid dödsfallet hunnit gå i pension?

Efterlevandepension

Kan jag välja bort efterlevandepensionen och få högre pension själv?

 

 

Vilka utbetalningsdagar gäller under 2018 för SEB?

Våra utbetalningsdagar under 2018 för SEB är 25 januari, 23 februari, 23 mars, 25 april, 25 maj, 25 juni, 25 juli, 24 augusti, 25 september, 25 oktober, 23 november och 21 december.

Vilka utbetalningsdagar gäller under 2018 för Nordea?

Våra utbetalningsdagar under 2018 för Nordea är 26 januari, 27 februari, 27 mars, 27 april, 25 maj, 27 juni, 27 juli, 27 augusti, 27 september, 26 oktober, 27 november och 21 december.

Kan jag få pensionen insatt på ett konto i en annan bank?

Får du pension intjänad hos SEB eller Nordea kan den betalas ut till konto i valfri svensk bank. Kontakta oss för att få en blankett för ändring av konto.

Vilken skatt drar ni? Kan jag ändra skatten?

Om vi är huvudarbetsgivare drar vi skatt enligt den tabell och kolumn som gäller för dig. Huvudarbetsgivare är den som betalar ut det största beloppet. Om vi är huvudarbetsgivare och du inte vill att vi drar skatt enligt tabell och kolumn måste du ansöka om ändring hos Skatteverket.

Om vi är sidoarbetsgivare gör vi skatteavdrag med 30 procent av pensionen. Du kan alltid kontakta oss om du vill betala extra skatt.

Hur räknas min ränteförmån ut? Är den rätt?

Om du har varit anställd hos SEB och har frågor om din ränteförmån på bo-, bil- och övriga förmånslån, kontakta SEB HR Centre på telefon +46 8 639 11 11. Om du har varit anställd hos Nordea, kontakta Personalbanken Nordea på telefon +46 8 534 922 00.


Tillbaka 

Jag har avtalspension enligt § 7 eller § 8. Vad får jag i ålderspension när jag fyller 65 år?

När du gick i avtalspension fick du ett pensionsbesked av oss. På beskedet står det vad du får i ålderspension från 65 års ålder. Vi kommer även att skicka ut ett nytt pensionsbesked till dig fyra månader innan du ska fylla 65 år.

Kan jag få uppgift om mitt pensionskapital?

PRI Pensionsgaranti har tagit ett principiellt beslut att inte lämna uppgifter om pensionskapital (bankens pensionsreserv) till den anställde eftersom det bara har betydelse för arbetsgivaren.

Ålderspensionen är förmånsbestämd. Det innebär att din ålderspension kommer att vara viss procent av den pensionsmedförande lön du har vid pensionsavgången. Det är din arbetsgivare som garanterar att du får pensionen. Värdet av detta löfte till dig beräknas av PRI och motsvarar en skuld i bankens balansräkning.

På ditt pensionsbesked och minpension.se visas endast förmånen (pensionen). Det vore missvisande att presentera pensionsreserven, eftersom det inte blir korrekt att simulera avkastning och utbetalningstider på den.

Vad får jag i ålderspension när jag fyller 65 år?

Varje år får du ett pensionsbesked av oss. Det är en prognos för hur stor din pension blir per månad. Läs mer om din ålderspension på sidan ”Ålderspension”.

Behöver jag ansöka om min pension när jag fyller 65 år?

Du behöver inte göra något. Det gäller även för dig som har lägre avtalad pensionsålder än 65 år. Vi skickar ett pensionsbesked till dig fyra månader innan du går i pension. Läs mer på sidan ”Gå i pension”.


Tillbaka 

Jag har ett fribrev intjänat i Danske Bank, SEB eller Nordea. Behöver jag göra något för att ta ut min pension?

Du behöver inte göra något. Din intjänade pension (fribrevet) betalas ut från 65 års ålder. Vi skickar ett pensionsbesked till dig fyra månader innan du går i pension.

Kan jag ta ut mitt fribrev tidigare än från 65 års ålder?

Fribrevet kan för närvarande betalas ut tidigast från 55 års ålder. Det är reglerna i inkomstskattelagen som avgör när detta alternativa uttag av din ålderspension tidigast kan ske. Uttaget måste ske i pensioneringssyfte. Du får dessutom inte ha någon ersättning från Försäkringskassan eller arbetsgivaren som grundar sig på arbetsoförmåga. Kontakta oss om du vill ha en blankett för förtida uttag.

I mitt fribrev ingår familjepension. Betalas den ut om jag vid dödsfallet hunnit gå i pension?

Ja, familjepensionen betalas ut till dina efterlevande oberoende om du vid dödsfallet hunnit gå i pension eller inte.

Kan jag välja bort efterlevandepensionen och få högre pension själv?

Nej, det kan du inte. Efterlevandepensionen ingår som en del i ditt pensionsavtal BTP och kan inte väljas bort. Den minskar inte heller din ålderspension. När det gäller vissa andra pensionsavtal, till exempel ITP 1, kan man välja till återbetalningsskydd och familjeskydd men då minskar ålderspensionen istället.


Tillbaka