Företagsegna planer

En del företag och koncerner träffar individuella pensionsavtal med sina anställda eller vissa grupper inom företaget. Om företaget vill finansiera dessa pensioner i egen regi kan PRI erbjuda kreditförsäkring, pensionsadministration och värdering av pensionslöftet.

Genom att finansiera pensionen i egen regi kan företaget yrka avdrag för pensionskostnaden i samband med pensionsutbetalningen, så kallad direktpension.
Förutom värderingen av pensionsskulden kan vi hjälpa till med att analysera dess förändring över tid, prognostisera pensionslöftet och framtida pensionsutbetalningar på kort och lång sikt såväl som att sköta pensionsutbetalningarna.

Användbar oavsett typ av pensionsplan

Premiebestämd plan och förmånsbestämd plan.

Ger möjlighet att erbjuda pension som är relaterad till företagets utveckling

Det kan vara attraktivt att göra en lösning i egen regi för exempelvis chefer där pension och eventuell bonus hänger samman med företagets lönsamhet och resultatutveckling.

Läs om beräkning av pensionsskuld
Läs om förmånsberäkning
Läs om fribrevsregister
Läs om pensionsförmedling
Läs om förmånstagarutredning

Kontakta oss gärna för mer information.