Företagsegna planer

En del företag träffar avtal om kompletterande pension med vissa anställda. Emellanåt hamnar kostnaden för den kompletterande pensionen utanför det maximala avdragsutrymmet. Ett sätt att uppnå avdragsrätt är att företaget under anställningstiden kostnadsför pensionsåtagandet genom avsättningar i balansräkningen. När den anställde uppnår avtalad pensionsålder betalar företaget ut pensionen själv, varvid en avdragsgill kostnad uppstår för företaget, så kallad ”direktpension”.

För att öka den anställdes trygghet kan företaget teckna en kreditförsäkring så att intjänad pensionsrätt inte förloras om företaget i en framtid skulle hamna på obestånd. Kontakta PRI för mer information om kreditförsäkring på info@pri.se 

Oavsett om avtalet avser en förmåns- eller premiebestämt pension kan PRI erbjuda en smidig administration till företaget. PRI erbjuder en kundtjänst som hanterar frågor från anställda, före detta anställda och deras efterlevande tillsammans med en serie tjänster särskilt framtagna för att underlätta för företag som erbjuder sina anställda en pension i egen regi. De olika tjänsterna beskrivs närmare via länkarna här nedan.

Ger möjlighet att erbjuda pension som är relaterad till företagets utveckling

Det kan vara attraktivt att göra en pensionslösning i egen regi för exempelvis chefer där värdeutvecklingen av den kompletterande pensionen och eventuell bonus hänger samman med företagets lönsamhet och/eller resultatutveckling. Låter det intressant är du välkommen att mejla info@pri.se så återkommer vi för en diskussion.

Läs om beräkning av pensionsskuld
Läs om förmånsberäkning
Läs om fribrevsregister
Läs om pensionsförmedling
Läs om förmånstagarutredning

Kontakta oss gärna för mer information.