Beräkning av pensionsskuld

PRI Pensionsgaranti kan hjälpa till med att värdera pensionsåtagandena för både ITP och företagsegna planer. Vi gör det både enligt svenska (tryggandelagen) och internationella (IAS 19 och US GAAP) redovisningsregler.

Du kan läsa mer om beräkning av pensionsskuld enligt svenska redovisningsregler här.

Du kan läsa mer om beräkning av pensionsskuld enligt IAS 19 och US GAAP här.

Företagsegna planer

Läs om förmånsberäkning
Läs om fribrevsregister
Läs om pensionsförmedling
Läs om förmånstagarutredning

Kontakta oss gärna för mer information.