10 januari 2022

Beräkning av pensionsskuld

De företag som finansierar pension i egen regi och tar upp en pensionsskuld i sin balansräkning måste få den värderad. I den svenska, legala enheten beräknas pensionsskulden enligt Finansinspektionens anvisningar medan på koncernnivå redovisas samma pensionsskuld enligt IAS 19 eller US GAAP, beroende på vilken standard koncernen följer.

PRI kan hjälpa företaget att värdera pensionsåtagandena för både ITP-planen och andra företagsegna planer enligt dessa olika standards.

Du kan läsa mer om beräkning av pensionsskuld enligt svenska redovisningsregler här.

Du kan läsa mer om beräkning av pensionsskuld enligt IAS 19 och US GAAP här.

Företagsegna planer

Läs om förmånsberäkning
Läs om fribrevsregister
Läs om pensionsförmedling
Läs om förmånstagarutredning

Kontakta oss gärna för mer information.