Förmånsberäkning

Förmånsberäkning innebär beräkning av pensionsförmåner som är under intjänande.

Så här fungerar vår tjänst

  • Företaget meddelar oss alla förändringar avseende anställningen.
  • Inför pensionsåldern kontaktar vi den blivande pensionären för att få in nödvändiga uppgifter inför pensionsutbetalningen.
  • Vi sammanställer och skickar ut värdebesked till medarbetarna.
  • Vi lämnar varje år en rapport till företaget med information om förmånen för varje person.

Förmånsberäkning är en tjänst som ingår i vårt erbjudande om pensionsadministration. Hela erbjudandet omfattar dessutom:

Företagsegna planer

Läs om beräkning av pensionsskuld
Läs om fribrevsregister
Läs om pensionsförmedling
Läs om förmånstagarutredning

Kontakta oss gärna för mer information.