Förmånsberäkning

Förmånsberäkning innebär beräkning av pensionsförmåner som är under intjänande.

Så här fungerar vår tjänst

  • Företaget meddelar oss alla förändringar avseende anställningen.
  • Inför pensionsåldern kontaktar vi den blivande pensionären för att få in nödvändiga uppgifter inför pensionsutbetalningen.
  • Vi sammanställer och skickar ut värdebesked till medarbetarna.
  • Vi lämnar varje år en rapport till företaget med information om förmånen för varje person.

Förmånsberäkning är en tjänst som ingår i vårt erbjudande om pensionsadministration. Hela erbjudandet omfattar dessutom beräkning av pensionsskuldfribrevsregister, pensionsförmedling och förmånstagarutredning. Tjänsterna kan nyttjas var för sig eller i kombination med de andra.

Kontakta oss gärna för mer information.