Förmånstagarutredning

Om företaget låter PRI utföra någon av tjänsterna förmånsberäkning, fribrevsregister eller pensionsförmedling, kan företaget även lägga till tjänsten förmånstagarutredning.

Så här fungerar vår tjänst

  • I uppdraget ingår att vid behov indexera fribrevet.
  • Vi gör löpande levnadskontroll.
  • Inför pensioneringen kontaktar vi den blivande pensionären för att få nödvändiga uppgifter inför pensionsutbetalningen.
  • Vi lämnar varje år en rapport över alla personer i fribrevsregistret och deras förmåner.

Fribrevsregister är en tjänst som ingår i vårt erbjudande om pensionsadministration. Hela erbjudandet omfattar dessutom:

Företagsegna planer

Läs om beräkning av pensionsskuld
Läs om förmånsberäkning
Läs om pensionsförmedling
Läs om fribrevsregister

Kontakta oss gärna för mer information.