Förmånstagarutredning

Om ditt företag låter PRI utföra någon av tjänsterna förmånsberäkning, fribrevsregister eller pensionsförmedling, kan företaget även lägga till tjänsten förmånstagarutredning.

Så här fungerar tjänsten

  • Vid ett dödsfall fastställer vi om det finns rätt till efterlevandepension eller inte.
  • Vi kontaktar dödsboet för att få kännedom om eventuella förmånstagare.
  • Därefter fastställer efterlevandeförmåner till dessa och startar utbetalning av pensionsförmånen.
  • I tjänsten ingår även att PRI Pensionsgaranti för register över särskilda förmånstagarförordnanden om sådana finns. 

Förmånstagarutredning är en tjänst som ingår i vårt erbjudande om pensionsadministration. Hela erbjudandet omfattar dessutom:

Företagsegna planer

Läs om beräkning av pensionsskuld
Läs om förmånsberäkning
Läs om fribrevsregister
Läs om pensionsförmedling

Kontakta oss gärna för mer information.