Fribrevsregister

Ett fribrevsregister innehåller de personer som omfattas av företagets pensionsplan men inte längre har något nyintjänande i pensionsplanen.

Så här fungerar vår tjänst

  • I uppdraget ingår att vid behov indexera fribrevet.
  • Vi gör löpande levnadskontroll.
  • Inför pensioneringen kontaktar vi den blivande pensionären för att få nödvändiga uppgifter inför pensionsutbetalningen.
  • Vi lämnar varje år en rapport över alla personer i fribrevsregistret och deras förmåner.

Fribrevsregister är en tjänst som ingår i vårt erbjudande om pensionsadministration. Hela erbjudandet omfattar dessutom beräkning av pensionsskuld, förmånsberäkningpensionsförmedling och förmånstagarutredning. Tjänsterna kan nyttjas var för sig eller i kombination med de andra.

Kontakta oss gärna för mer information.