Pensionsförmedling

Pensionsförmedling är utbetalning av pension.

Så här fungerar vår tjänst

  • Företaget får en faktura från oss med de belopp som ska betalas ut.
  • Vi betalar ut pension till pensionärerna, oavsett var i världen de bor, samt gör levnadskontroller.
  • Vi sköter avdrag och inbetalning av källskatt samt jämkning och kontrolluppgifter.
  • Ni får månatligen rapport över vilka utbetalningar vi gjort.
  • Vi tillhandahåller en kundtjänst dit pensionärerna kan vända sig med frågor om utbetalningen.

För anmälan av pensionärer som ska ha pensionsutbetalning används blanketten som finns till höger här på sidan.

Pensionsförmedling är en tjänst som ingår i vårt erbjudande om pensionsadministration. Hela erbjudandet omfattar dessutom:

Företagsegna planer

Läs om beräkning av pensionsskuld
Läs om förmånsberäkning
Läs om fribrevsregister
Läs om förmånstagarutredning

Kontakta oss gärna för mer information.