Vad är ITP 1?

Du som är född 1979 eller senare och är privatanställd tjänsteman på ett företag med kollektivavtal omfattas av ITP 1. Du kan också ha ITP 1 om du är äldre eftersom vissa företag helt har gått över till ITP 1.

I ITP 1 ingår ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd. Genom att göra ett ITP 1-val kan du anpassa din tjänstepension till dina behov.

ITP 1 är en premiebestämd pensionsplan. Premien är 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av lönen över 7,5 inkomstbasbelopp.

Läs mer om ITP på Collectums hemsida.