Analyser ITP 2

Du kan själv göra en analys av pensionsskuldens utveckling under ett år i webbtjänsten.

Pensionsskuldens utveckling under ett år

Pensionsskuldsanalysen visar med siffror och diagram de olika faktorer som påverkar pensionsskulden under ett år. Analysen är ett utmärkt hjälpmedel för dig som har behov av att på ett pedagogiskt sätt beskriva vad som har påverkat just er pensionsskuld under ett visst år.

Åldersstruktur fördelning kvinnor och män

Vi kan presentera hur åldersstrukturen och fördelningen mellan kvinnor och män ser ut på ert företag. Analysen ger bland annat svar på hur många utfästelser och hur stort kapitalvärde de utvalda grupperna står för. Analysen används framförallt som ett hjälpmedel vid bildande av pensionsstiftelse avseende ITP 2. 

Kontakta oss gärna för mer information