Analys pensionsskuld ITP 2

Du kan själv göra analys av pensionsskulden i webbtjänsten.

Analysen är ett bra hjälpmedel som visar vad som påverkat skulden under en viss period. Vissa faktorer minskar och andra ökar skulden. I PRI:s webbtjänst företag kan företagen själva göra analyser av pensionsskulden för valfri period.

Kontakta oss gärna för mer information