Gemensam prognos ITP 1 och ITP 2 = kontroll på kassaflödet

I många företag har allt fler medarbetare den premiebestämda pensionsplanen ITP 1. Snart är ITP 1 och ITP 2 två lika stora avtal. Därmed växer behoven av att ha kontroll på de framtida kostnaderna och det likvida flödet avseende helheten.

PRI kan göra en gemensam prognos för ITP 1 och för ITP 2 i egen regi, som baseras på de anställdas löner i dag samt antaganden om framtida personalomsättning, inflation och löneökning. Vi kan göra både långa och korta prognoser, helt beroende på vilket behov ni som företag har. Själva prognosen redovisas via grafer och tabeller, som bland annat visar hur kassaflödet påverkas avseende både ITP 1 och ITP 2.

Vill ni veta mer eller beställa en prognos
kontakta er företagsansvarig eller mejla till marknad@pri.se.