ITP 2 i siffor

Vid utgången av 2016 var 974 arbetsgivare, med cirka 118 800 aktiva tjänstemän, anslutna till ITP 2 i egen regi. Arbetsgivarnas totala avsättningar till pensioner uppgick vid årets slut till cirka 153 miljarder kronor.
31 december201620152014
Antal kunder (företag) 974 1 001 1032
Avsatt till pensioner, mdr 153 150 150
Antal personer som omfattas 438 700 441 600 455 500
Antal utfästelser 627 200 626 500 638 600
Antal ålderspensionärer 149 600 145 400 145 900
Utbetalade pensioner, mdr 6,7 6,6  6,4