17 december 2018

ITP 2 i siffor

   31 december 2018   2017   2016  
Antal kunder (företag) 947 967 974
Avsatt till pensioner, mdr 164 157 153
Antal aktiva personer 108 500 113 900 118 800
Antal personer som omfattas 433 800 436 600 438 700
Antal utfästelser 629 400 628 600 627 200
Antal ålderspensionärer 156 800 153 300 149 600
Utbetalade pensioner, mdr 7,3 6,9  6,7