ITP 2 i siffor

Vid utgången av 2017 var 967 arbetsgivare, med cirka 113 900 aktiva tjänstemän, anslutna till ITP 2 i egen regi. Arbetsgivarnas totala avsättningar till pensioner uppgick vid årets slut till cirka 157 miljarder kronor.
31 december201720162015
Antal kunder (företag) 967 974 1001
Avsatt till pensioner, mdr 157 153 150
Antal personer som omfattas 436 600 438 700 441 600
Antal utfästelser 628 600 627 200 626 500
Antal ålderspensionärer 153 300 149 600 145 400
Utbetalade pensioner, mdr 6,9 6,7  6,6