Prognoser ITP 2

Vid flera tillfällen under året får ditt företag prognoser över den kommande utvecklingen av pensionsskuld och pensionsutbetalningar för fem år framåt. Dessa presenteras i webbtjänsten, där kan du även kan göra prognosberäkningar med egna antaganden.

Syftet med prognoser

Syftet är att underlätta budget och planering av resultat och likviditet.

Längre prognoser

Ni kan när som helst under året beställa längre prognoser från oss. Även antaganden såsom exempelvis inflation och löner kan anpassas efter ditt företags önskemål. 

Kontakta oss gärna för mer information