Prognoser ITP 2

Vid flera tillfällen under året får ditt företag prognoser över den kommande utvecklingen av pensionsskuld och pensionsutbetalningar.

Syftet med prognoser

Syftet är att underlätta budget och planering av resultat och likviditet. Prognoserna är beräknade med vissa givna antaganden om framtida inflation och löneökningar. Prognoserna presenteras på vår webbtjänst och sträcker sig två bokslutsår framöver.

Prognoser med egna antaganden

Ni kan när som helst under året beställa ytterligare prognoser från oss. Ni har då möjlighet att styra hur långsiktig prognosen ska vara. Även antaganden såsom inflation och löner kan anpassas efter ditt företags önskemål. 

Kontakta oss gärna för mer information