Vad är ITP 2?

ITP 2 är tjänstepension som omfattar privatanställda tjänstemän på företag med kollektivavtal. ITP 2 avser dem som är födda 1978 eller tidigare.

ITP 2 är ett tjänstepensionspaket med flera delar:

  • Ålderspension ITP 2 – förmånsbestämd pension som beräknas på slutlönen.
  • ITPK – premiebestämd pension två procent av lönen som den anställda själv kan placera inom valbara ITPK-bolag.
  • Familjepension – ersättning till efterlevande vid dödsfall.
  • Sjukpension – ersättning vid långvarig sjukdom.
  • Därutöver finns även TGL – Tjänstegrupplivförsäkring till efterlevande vid dödsfall.  

Hur mycket ger ålderspension ITP 2?

  • 10 procent av slutlönen mellan 0-7,5 inkomstbasbelopp.
  • 65 procent av lönen mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp.
  • 32,5 procent av lönen mellan 20-30 inkomstbasbelopp.

För att få full ITP 2 krävs 30 års intjänande.

Ålderspension ITP 2 kan finansieras i egen regi.

Läs mer om ITP på Collectums hemsida