Vad är ITP 2?

Du som är född 1978 eller tidigare och är privatanställd tjänsteman på ett företag med kollektivavtal omfattas av ITP 2.

ITP 2 är ett tjänstepensionspaket med flera delar:

  • Ålderspension ITP2 – förmånsbestämd pension som beräknas på din slutlön
  • ITPK – premiebestämd pension två procent av lönen som du själv kan placera inom valbara ITPK-bolag
  • Familjepension – ersättning till efterlevande vid dödsfall
  • Sjukpension – ersättning om du blir långvarigt sjuk
  • Därutöver finns även TGL – Tjänstegrupplivförsäkring till efterlevande vid dödsfall.  

Hur mycket ger ålderspension ITP2:

  • 10 procent av slutlönen mellan 0-7,5 inkomstbasbelopp
  • 65 procent av lönen mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp
  • 32,5 procent av lönen mellan 20-30 inkomstbasbelopp.

För att få full ITP 2 krävs 30 års intjänande.

Ålderspension ITP 2 kan finansieras i egen regi.

Läs mer om ITP på Collectums hemsida