Vad är ITP 2?

Du som är född 1978 eller tidigare och är privatanställd tjänsteman på ett företag med kollektivavtal omfattas av ITP 2.

I ITP 2 ingår ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd. Genom att göra ett ITPK-val kan du anpassa en del av din tjänstepension till dina behov.

Ålderspensionen inom ITP 2 är förmånsbestämd. Förmånen baseras på den anställdes slutlön, och ger:

  • 10 procent av slutlönen mellan 0 och 7,5 inkomstbasbelopp
  • 65 procent mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp
  • 32,5 procent mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp.

ITPK är däremot en premiebesämd pensionsplan, där premien är två procent av den anställdes lön.

Läs mer om ITP på Collectums hemsida.